Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/043 konané 25. 9. 2019

25. září 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-    Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030); 18 více tisková zpráva

-    poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 204 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech ve městě Brně“ na tři již realizované zelené střechy; 27

-    poskytnutí investiční dotace v celkové výši 18 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“; 28

-    posouzení projektu „Centrum dialogu – Arnoldova vila“ a zařazení tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 123,46 mil. Kč a dobou realizace 2019–2022 do rozpočtu výdajů města Brna; 79 více tisková zpráva

-    poskytnutí individuální dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ v období 2020–2021 ve výši 2 000 000,- Kč; 47 více tisková zpráva

-    smlouvu o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno" mezi statutárním městem Brnem a společností Developer Brno Hády, a. s.; 92 více tisková zpráva

-    aktualizovaný statut Fondu mobility; 98

RMB schvaluje

-    text podpůrného dopisu pro CRP projekt „Study in Brno“; 48 více tisková zpráva

-    investiční záměr „ZOO – expozice pižmoňů“; 19 více tisková zpráva

-    smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a.s. pro stavbu „Bezbariérová zastávka lodní dopravy Osada“; 93 více tisková zpráva

-    harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro rok 2020; 100 více tisková zpráva

-    investiční záměr „Rekonstrukce komunikace Hrázní“; 104 více tisková zpráva

RMB souhlasí

-    s rozšířením participace do základních škol na území města Brna, a to formou tzv. Hodin pro Brno určených žákům 3. až 9. tříd základních škol; 47 více tisková zpráva

RMB zřizuje

-    s účinností od 1. 10. 2019 řídicí výbor „Bidding Committee EYOF 2025“; 39 více tisková zpráva

RMB uděluje

-    příslib, kterým akceptuje 18 žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech“. Na základě příslibu uděleného RMB mohou žadatelé o dotaci zahájit práce na realizaci svého projektu, mají na to 18 měsíců. Po dokončení realizace předloží žadatelé ke kontrole tzv. závěrečnou zprávu spolu s povinnými přílohami (položkový rozpočet, faktura, doklad o odchozí platbě, fotodokumentace apod.), aby mohlo dojít ke kontrole projektu a výše jeho nákladů. Částka dotace bude následně ponechána v maximální výši v souladu s uděleným příslibem, nebo bude snížena dle skutečných výdajů na projekt. Celková částka zmíněných investičních dotací, jenž má být na podporu předkládaných projektů alokována, činí 2 655 000 Kč; 26

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.