Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/043 konané 25. 9. 2019

25. září 2019
RMB doporučuje ZMB schválit

-    Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030); 18 více tisková zpráva

-    poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 204 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech ve městě Brně“ na tři již realizované zelené střechy; 27

-    poskytnutí investiční dotace v celkové výši 18 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“; 28

-    posouzení projektu „Centrum dialogu – Arnoldova vila“ a zařazení tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 123,46 mil. Kč a dobou realizace 2019–2022 do rozpočtu výdajů města Brna; 79 více tisková zpráva

-    poskytnutí individuální dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ v období 2020–2021 ve výši 2 000 000,- Kč; 47 více tisková zpráva

-    smlouvu o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno" mezi statutárním městem Brnem a společností Developer Brno Hády, a. s.; 92 více tisková zpráva

-    aktualizovaný statut Fondu mobility; 98

RMB schvaluje

-    text podpůrného dopisu pro CRP projekt „Study in Brno“; 48 více tisková zpráva

-    investiční záměr „ZOO – expozice pižmoňů“; 19 více tisková zpráva

-    smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a.s. pro stavbu „Bezbariérová zastávka lodní dopravy Osada“; 93 více tisková zpráva

-    harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro rok 2020; 100 více tisková zpráva

-    investiční záměr „Rekonstrukce komunikace Hrázní“; 104 více tisková zpráva

RMB souhlasí

-    s rozšířením participace do základních škol na území města Brna, a to formou tzv. Hodin pro Brno určených žákům 3. až 9. tříd základních škol; 47 více tisková zpráva

RMB zřizuje

-    s účinností od 1. 10. 2019 řídicí výbor „Bidding Committee EYOF 2025“; 39 více tisková zpráva

RMB uděluje

-    příslib, kterým akceptuje 18 žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech“. Na základě příslibu uděleného RMB mohou žadatelé o dotaci zahájit práce na realizaci svého projektu, mají na to 18 měsíců. Po dokončení realizace předloží žadatelé ke kontrole tzv. závěrečnou zprávu spolu s povinnými přílohami (položkový rozpočet, faktura, doklad o odchozí platbě, fotodokumentace apod.), aby mohlo dojít ke kontrole projektu a výše jeho nákladů. Částka dotace bude následně ponechána v maximální výši v souladu s uděleným příslibem, nebo bude snížena dle skutečných výdajů na projekt. Celková částka zmíněných investičních dotací, jenž má být na podporu předkládaných projektů alokována, činí 2 655 000 Kč; 26

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.