Přeskočit na obsah

Žáci brněnských základních škol se naučí principy participace

25. září 2019

Magistrát města Brna chystá zavedení Participativního rozpočtu do škol ve všech městských částech, které budou mít zájem o zapojení. MMB vyčlení částku pro každou základní školu; ta bude určena pro projekty, které si navrhnou sami žáci.

Participativní rozpočtování žáků v základních školách navazuje na pilotní projekt městské části Brno-střed zavedený nynějším místostarostou Martinem Landou, která od roku 2017 úspěšně zapojuje žáky do rozhodování o alokované částce. „Participativní rozpočet do škol úspěšně běží na jedenácti školách Brna-střed už třetí rok. Mohu jen doporučit rozšíření do celého Brna, protože vidět a poslouchat prezentace školáků, kteří chtějí oslovit spolužáky svým nápadem, vážnost situace při elektronickém hlasování, ale i nadšení z vítězství a realizace, to jsou moc pěkné zážitky a radost. Naši žáci všechny fáze bez problému zvládli a dovybavili si školy podle svého, například ping-pongovými stoly, pítky na chodbách, rostlinami a rámečky na fotky, sedacími vaky, ale i tablety, míči, hracími prvky do lesoparku a mnohými dalšími věcmi,“ zhodnotil fungování druhý místostarosta městské části Brno-střed Martin Landa.

„Jsem rád, že můžeme v rámci rozvoje participace navázat na úspěšný projekt městské části Brno-střed a nabídnout možnost zapojení do školního participativního rozpočtu i všem ostatním 55 městem zřizovaným základním školám, které doposud tuto možnost neměly. Každá zapojená škola tak dostane 35 tisíc korun, o jejichž využití rozhodnou žáci 3. až 9. tříd. Hodnotu celého projektu nevidím jen v možnosti žáků spolupodílet se na rozvoji školy, ale také v podpoře občanské angažovanosti již od útlého věku a v nabytých zkušenostech, které budou moci žáci v budoucnu využít například v městském participativním rozpočtu Dáme na vás,“ doplnil druhý náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Proces participativního rozpočtu do škol zpravidla trvá přibližně jeden měsíc a je složen z fáze přípravy, kdy školní koordinátor pověřený ředitelem školy nachystá všechny metodické pomůcky a materiály a seznámí s nimi ostatní učitele a žáky. Školní koordinátor iniciuje diskuze s žáky, tak aby uvažovali o projektech, které by mohli navrhnout a které jim zpříjemní čas strávený ve škole. V této fázi přichází také edukační stránka participace, kdy samotní žáci musí zjistit cenu projektu, a jestli chtějí být úspěšní, tak také okruh žáků, které projektem osloví. Fantazii se v tomto případě meze nekladou. Žáky navržené projekty poté posuzuje a schvaluje komise zástupců vedení školy. Projekty, které jsou vyhodnoceny jako realizovatelné, vstupují do hlasování a jejich autoři mohou zahájit kampaň mezi spolužáky. Své projekty mohou propagovat například pomocí plakátů, letáků, které si v rámci výtvarné výchovy vytvoří, nebo pomocí fotografií a videí na sociálních sítích a podobně. V určitý den poté probíhá elektronické hlasování. Díky on-line hlasování jsou výsledky známé ihned. Projekty by měly být školou realizovány co nejdříve, aby děti viděly výsledek svého snažení a věděly, že jejich úsilí a snaha vedou ke skutečným výsledkům.

„Žáci se díky participaci seznámí se základy demokracie v praxi, procvičí si finanční gramotnost, komunikační i prezentační dovednosti. Tratná na tom nebude ani škola. Kromě zpětné vazby od žáků získá důležité poznatky pro svůj další rozvoj a posílí v žácích pocit zodpovědnosti. Nakonec i město si takto vychová novou generaci, pro kterou bude participace přirozenou,“ vysvětlil radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Celým procesem zavedení participace do škol bude pověřen Odbor strategického rozvoje a spolupráce, konkrétně oddělení Kancelář participace, které vede Marco Banti; ten má na starost i participativní rozpočet v městě Brně Dáme na vás.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.