Snížení emisí CO2 o 40 %? Město má plán

  • 25. září 2019
Dva roky od přistoupení k Paktu starostů a primátorů má město Brno hotový akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP). Kde jsou v šetření energií rezervy a jak snížit emise CO2, ukazuje 150stránkový dokument, který dnes schválili radní.

Od roku 2000, kdy se údaje podrobně sledují, klesly emise CO2 na území Brna o 8 %. Přistoupením k Paktu starostů a primátorů v roce 2017 se město zavázalo snížit je do roku 2030 celkem o 40 %. „Eliminace zbývajících 32 % emisí lze dosáhnout rozvojem lokálních obnovitelných zdrojů elektřiny nebo náhradou současných dopravních prostředků ve městě za vozidla fungující na elektřinu, CNG nebo bioplyn. Město musí jít příkladem a přijímat opatření především na vlastních objektech, zařízeních, vozovém parku apod., zároveň se ale snažíme zapojit i sektor obytný a terciární, protože zde jsou rezervy pro realizaci opatření největší. Aktivně spolupracujeme s brněnskými firmami, s nimiž hodláme uzavřít i memorandum, občany pak motivujeme několika tipy ekodotací,“ popsal první náměstek primátorky Petr Hladík.

SECAP pro město zpracovala společnost ENVIROS. Základní verzi odevzdala v lednu letošního roku, materiál byl následně veřejně vyvěšen a připomínkován. Radní se dnes zabývali finální verzí se zapracovanými připomínkami.

SECAP zohledňuje i to, že se město bude do budoucna rozvíjet a že zároveň s tím budou emise CO2 růst, a navrhovaná opatření tomu přizpůsobuje. Analyzuje také možné finanční zdroje, i ty mimo rozpočet města.

„Je třeba připomenout, že nad rámec SECAP Brno pracuje i na snižování spotřeby pitné vody. Intenzivně spolupracujeme s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi při zavádění smart vodoměrů, které mimo jiné dokážou ihned odhalit havárie a tím zamezit neplánovanému a zbytečnému úniku pitné vody. Do konce letošního roku bude nainstalováno 6 000 těchto vodoměrů a tím budou pokryta odběrná místa představující 80 % celkové spotřeby vody ve městě,“ uzavřel Petr Hladík.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy