Přeskočit na obsah

Víc zahraničních studentů v Brně. Město podpořilo projekt Study in Brno

25. září 2019

Zástupci brněnských univerzit, města a kraje, Jihomoravského inovačního centra a dalších partnerů se sejdou v nové pracovní skupině. Jejím cílem bude hledat cesty, jakými propagovat v zahraničí studium (potenciálně také možnosti vědeckého uplatnění) v Brně. Snahou je přivést do města další inteligenční kapacity a přispět tak k dosavadnímu rozvoji akademického prostředí i Brna jako takového.

Vyjádření podpory projektu dnes schválili radní. „Brno spolupráci s univerzitami buduje dlouhodobě a snaží se pro jejich růst vytvořit příznivé prostředí. Proto vznik pracovní skupiny a vůbec ideu celého projektu vítám. Za město mohu přislíbit, že se v maximální míře zapojíme do propagace a poskytování informačních materiálů a také že budeme pracovat na tom, aby tu zahraniční komunita měla co nejlepší podmínky. Věřím totiž, že celý projekt povede nejen ke zviditelnění a posílení dobrého jména našich univerzit, ale také k šíření pozitivního obrazu Brna i celého regionu v zahraničí,“ okomentovala dnešní rozhodnutí radních brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Celkovou organizaci projektu bude mít na starosti tým pod vedením prorektora VUT v Brně pro internacionalizaci, profesora Jiřího Hirše, který je zároveň ambasadorem Městského ekosystému za sekci Vědecké Brno. Pracovní skupina bude mít za úkol vytvořit jednotnou marketingovou strategii pracující se značkou „Study in Brno“ a cílící na zahraniční studenty a do budoucna také na vědecké pracovníky. Vedle online prostoru se počítá s její prezentací také na zahraničních veletrzích,“ doplnil druhý náměstek Tomáš Koláčný. Na první rok fungování 3–5letého projektu bude v říjnu podána žádost o dotaci na MŠMT.

Projekt Study in Brno je inspirovaný obdobnými platformami Study in Prague a Study in Czech Republic.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.