Přeskočit na obsah

Arnoldovu vilu čeká rekonstrukce. Poslouží i pro Centrum dialogu

25. září 2019

Rada města Brna souhlasila s projektem Centrum dialogu – Arnoldova vila. Jeho realizací vznikne kulturní zařízení pro výstavní a badatelskou činnost. Centrum dialogu bude sloužit pro laickou i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu 19.–21. století.

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení (pro územní a stavební řízení) nabylo právní moci 13. září 2019.

Cílem projektu je důsledná památková obnova Arnoldovy vily. Centrem domu budou multifunkční místnosti, které mohou sloužit i pro pořádání diskusních setkání, odborných symposií a konferencí. „Hlavní náplní Centra dialogu bude téma česko-německo-židovských vztahů a minulosti, neboť do 2. světové války zde vedle sebe všechny tyto národnosti žily. Součástí objektu bude také provoz umělecké kavárny nebo otevřené zahrady pro rekreační a uměleckou činnost,“ přiblížil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Ve vile vzniknou také výstavní prostory určené pro krátkodobé výstavy interních i externích kurátorů a stálá expozice o historii Arnoldovy vily, osobnosti stavitele Josefa Arnolda a tzv. první vilové kolonii nad Lužánkami. Nebude chybět ani badatelna a archiv dokumentačního centra vily Tugendhat a výzkumu architektury 19.–21. století. „Navíc tím, že zahrady Arnoldovy a Löw-Beerovy vily a vily Löw-Beerovy a Tugendhat spolu sousedí, dojde k propojení zahrad a zpřístupnění těchto vilových objektů v zahradním vnitrobloku,“ doplnil Petr Hladík.

Předpokládané celkové náklady: 123 000 000 Kč.
Kofinancování města Brna se předpokládá ve výši 84 000 000 Kč.
Maximální výše grantu: 39 000 000 Kč.

Na projekt bude podána žádost o dotaci prostřednictvím fondů EHP a Norska, program: Kulturní dědictví. Výzva bude zaměřena na ochranu a obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví. Žadatelem o dotaci je Muzeum města Brna ve spolupráci s externím dotačním manažerem.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.