Příští rok se oblasti placeného stání rozšíří o jedenáct dalších

  • 25. září 2019
Harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok schválili dnes radní. Rezidentní parkování se rozšíří do dalších jedenácti oblastí. Předběžně se počítá s termíny realizace od června do listopadu příštího roku.

Nově by se do rezidentního parkování měly zapojit oblasti 1-06 (Špitálka), 1-07 (Trnitá), 1-09 (Křídlovická), 1-10 (Bezručova), 1-21 (Rybářská), 1-16 (Žižkova), 1-15 (Dřevařská), 2-01 (Zborovská), 3-01 (Staňkova), 3-02 (Botanická) a 3-03 (Chodská). Oblasti Dřevařská, Rybářská, Bezručova a Křídlovická by se měly přidat od 1. června. Od 3. srpna je v plánu zařadit mezi oblasti placeného stání Staňkovu a Botanickou. V polovině září by se měly zapojit oblasti Špitálka, Trnitá a Žižkova. V půlce listopadu přijdou na řadu Chodská a Zborovská.

Oblasti 1-09, 1-10 a 1-15 budou patřit do zóny B. To znamená, že regulace zde bude platit celodenně a návštěvníci (tedy ti, kteří nemají oprávnění pro rezidenty či abonenty) budou mít prvních 60 minut stání zdarma, poté zaplatí za každou hodinu 30 korun. Mohou zde také využít zvýhodněné návštěvnické předplacené oprávnění za 400 korun na týden, 1200 korun na měsíc nebo 12 tisíc korun za rok. U všech ostatních nově zaváděných oblastí pro rok 2020 se počítá se zónou C. I v ní mají návštěvníci první hodinu zdarma, dále platí 20 korun za hodinu parkování, a to pouze v době od 17 do 6 hodin. Přes den zde mohou i návštěvníci parkovat zdarma.

„Harmonogram byl odborem dopravy vypracován s ohledem na aktuální stav parkování v daných lokalitách a také na možnosti realizace dopravního značení a s tím spojené činnosti nebo procesy na straně Magistrátu města Brna, jako je vydávání oprávnění apod. Předložený harmonogram zohledňuje kapacitu zpracování celého procesu a také další aspekty, jako je například vliv počasí. S realizací vodorovného značení je možné začít až po skončení zimního obrobí,“ přiblížil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

„Tak jako doposud budeme i nadále obyvatele města informovat o všech změnách a postupech zavádění nových oblastí. Záleží nám na tom, aby se k lidem dostaly informace včas a přehledně. Rádi bychom tak předešli zbytečným obavám a nejasnostem v místech, kde bude nově platit rezidentní parkování od příštího roku,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Nyní je třeba začít zpracovávat projektovou dokumentaci, stanovit dopravní značení, naplánovat informační kampaň a začít s dalšími kroky, které jsou nezbytné v souvislosti se zaváděním oblastí placeného stání.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy