Zastupitelé se zabývali směnami pozemků, podporou nadějných vědců nebo dotacemi do sportu - Tiskový servis

Zastupitelé se zabývali směnami pozemků, podporou nadějných vědců nebo dotacemi do sportu

  • 16. května 2023
  • 2 minuty čtení
  • Filip Poňuchálek

Na květnovém zasedání měli zastupitelé na programu celkem 118 bodů. Projednali dotace do oblasti sportu nebo kultury, schválena byla vyhláška o nočním klidu, podporu obdrží i nadějní vědci, neméně důležité byly body věnující se směnám pozemků.

Zastupitelé se zabývali směnami pozemků, podporou nadějných vědců nebo dotacemi do sportu. Foto. Z. Kolařík
Zastupitelé se zabývali směnami pozemků, podporou nadějných vědců nebo dotacemi do sportu. Foto. Z. Kolařík

Na úvod se zastupitelé seznámili se dvěma novými vedoucími pracovníky. Jsou jimi Jiří Frolec, ředitel příspěvkové organizace DROM, a Jan Irein, vedoucí Odboru registru vozidel a řidičských průkazů. Následovaly příspěvky občanů, které se týkaly například projektu Janáčkova kulturního centra, iniciativy pro snížení rychlosti automobilů ve městě nebo budoucnosti kina Scala.

Letní sezóna se blíží a s ní i různé akce, které se budou v Brně pořádat. U některých se posouvá nutnost dodržování nočního klidu, přehled najdete v materiálu na webu města.

Z oblasti sportu lze zmínit dotaci na opravu střechy haly Rondo a na úpravu baseballového stadionu, další peníze míří na podporu mládežnického sportu či významných sportovních akcí. Více v tiskové zprávě.

Brno si váží talentovaných doktorských studentů technických a přírodovědných oborů a léta je
i podporuje. Na další ročník programu Brno Ph.D. Talent putuje dotace ve výši 8,25 milionu korun. Pokračovat bude i navazující projekt Junior Research Group Leader (JRGL), který zastřešuje výzkumné centrum CEITEC VUT. Podrobnosti najdete v článku.

Spolupráce města s investory nadále pokračuje. Zastupitelé dnes schválili další smlouvy o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku. Spolu s tím projednali několik dodatků již uzavřených kontraktů.

Směna pozemků přispěje k nové výstavbě na Dornychu. Město se dohodlo s developerem ze skupiny CRESTYL, který připravuje výstavbu polyfunkčního komplexu Dornych namísto dnešního obchodního domu Tesco, na majetkoprávním vypořádání a také na vlastnických vztazích budoucích i stávajících veřejných prostranství v této lokalitě.

Zastupitelé také souhlasili se směnou pozemků v Černovicích a Starém Lískovci, která umožní vybudování cesty k železničnímu terminálu pro pěší a komunikace pro jeho dopravní obslužnost. Téma je popsáno v tiskové zprávě.

Další články z rubriky