Spolupráce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury pokračuje. Město chce uzavřít smlouvu k dalším projektům, díky nimž vznikne 643 nových bytů - Tiskový servis

Spolupráce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury pokračuje. Město chce uzavřít smlouvu k dalším projektům, díky nimž vznikne 643 nových bytů

  • 03. května 2023
  • 3 minuty čtení

Podle Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna město postupuje již třetím rokem. Dnes radní doporučili zastupitelům, aby schválili další smlouvy o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku. Spolu s tím projednali několik dodatků již uzavřených kontraktů.

„Koordinovaný postup města a podnikatelských subjektů, zrychlení výstavby nových bytů a kofinancování budování technické a dopravní infrastruktury, veřejné vybavenosti či prostranství, to jsou hlavní benefity spolupráce, které Zásady pro spolupráci s investory přinášejí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Dnes jsme projednávali 3 nové smlouvy. Díky nim vznikne v Brně dalších 643 bytů a do městského Fondu developerských projektů, z něhož je financována infrastruktura v okolí nových staveb, vloží investoři 38 261 040 korun.“

Polyfunkční dům QVADRO Gajdošova, Brno-Židenice
Cooptel, stavební a. s., má záměr stavět polyfunkční objekt o 2 podzemních a 10 nadzemních podlažích s bytovými a nebytovými jednotkami. V rámci stavby bude vybudováno celkem 87 bytů. Vznikne dopravní a technická infrastruktura, která bude po kolaudaci převedena do vlastnictví města – jedná se o komunikační plochy, veřejnou zeleň a retenční nádrž. Stavebník se ve smlouvě zavazuje, že městu Brnu poskytne finanční příspěvek ve výši 7 713 920 Kč.

Čtvrť Pod Hády – 2. etapa, Brno
Společnost Developer Brno Hády, a. s., chce stavět v městské části Brno – Maloměřice a Obřany skupinu bytových domů. Celkem je v rámci 2. etapy navrženo 413 bytových jednotek a 26 ateliérů/kanceláří. Smlouva o spolupráci obsahuje dohodu, že stavebník převede na město pozemky pro umístění mateřské školy včetně platného územního rozhodnutí a příslušné dokumentace, aby následně mohlo samotnou stavbu realizovat. V rámci smlouvy je navržena dohoda o poskytnutí investičního příspěvku stavebníkem ve výši 19 486 960 Kč.

Nová Zbrojovka – objekt C
Společnost NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., má záměr v městské části Brno-Židenice, v lokalitě při ulici Lazaretní, realizovat novostavbu polyfunkčního objektu C. Ten je tvořen 143 bytovými jednotkami, 72 ubytovacími jednotkami, 22 malými kancelářemi a 7 obchodními jednotkami. V rámci smlouvy je navržena dohoda o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 11 060 160 Kč.

Od přijetí Zásad spolupráce s investory, které jsou účinné od 1. 4. 2021, bylo do 30. 4. 2023 uzavřeno 56 smluv s investory, ze kterých plyne do Fondu developerských projektů cca 420 milionů korun. Díky této spolupráci může vzniknout 5 613 nových bytů.

Radní se dnes také zabývali dodatky smluv o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury u projektů:
·         Polyfunkční objekt Triangl B, ulice Podveská, Brno (investor: IMPERA sprint otevřený podílový fond) – prodloužení splatnosti investičního příspěvku a změna jeho využití.
·         Polyfunkční objekt Triangl C, ulice Podveská, Brno (investor: IMPERA sprint otevřený podílový fond) – změna využití investičního příspěvku.
·         Terasové domy Kníničky (investor: V.D.H., s. r. o.) – úprava termínu pro dokončení výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury budované v rámci II. etapy.

Další články z rubriky