Zastupitelé se zabývali projektem Janáčkova kulturního centra nebo spoluprací s investory. Schválili také dotace do různých oblastí

  • 06. dubna 2022
  • 2 minuty čtení
(fpo) – Na dubnovém zasedání projednali zastupitelé více než 130 bodů. Schválili například poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, další peníze míří i organizacím pořádajícím různé sportovní aktivity. Na programu byl rovněž bod, jehož schválením nastal významný posun v projektu výstavby Janáčkova kulturního centra. Na konci jednání byla tématem diskuze Deklarace záměru převzetí Nemocnice Milosrdných bratří Konventem.

Město Brno dlouhodobě systematicky podporuje Hasičský záchranný sbor JMK. Na dnešním zasedání byla hasičům schválena dotace ve výši 5 milionů korun. Peníze poslouží na nákup ochranných prostředků a pohonných hmot, na úhradu energií a nájmů na jednotlivých požárních stanicích atd.

Vzdělávání a osvětu v ekologické tématice podporuje vedení města pravidelnými dotacemi, které se váží i na připravené téma. Podrobněji se o výši příspěvků a o projektech dočtete v tiskové zprávě.

Další finanční podpora byla schválena organizacím, které zabezpečují sportovní aktivity Brňanů.

Další smlouvy o spolupráci uzavře město se soukromými investory. Díky tomu se zrychlí výstavba 651 bytů a do městem spravovaného Fondu developerských projektů poputuje přes 50 milionů korun na budování veřejné dopravní a technické infrastruktury. Finální verzi dokumentů dnes schválilo Zastupitelstvo města Brna.

Město učinilo další krok v přípravě stavby Janáčkova kulturního centra. Zástupci města se dohodli s vlastníkem hotelu International společností HIB DEVELOPMENT, a. s., na dalším postupu a směně pozemků, díky které nebude nic bránit výstavbě koncertního sálu. Detailně je záležitost popsána ve zprávě na webu města.

Na závěr zasedání byla zastupitelům předložena deklarace, jejímž obsahem byl záměr Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně převzít odpovědnost za provozování Nemocnice Milosrdných bratří. Po rozpravě byla tato deklarace zastupiteli vzata na vědomí. Radě města Brna bylo uloženo, aby s konventem nadále jednala.  

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít