Brnu se zelení díky dotacím pro životní prostředí

  • 16. března 2022
Vzdělávání a osvětu v ekologické tématice podporuje město pravidelnou dotací, která se váže i na připravené téma. Pro letošní rok byl vybrán Green Deal a jeho význam pro Českou republiku. Brno dále podpoří jednotlivé organizace pomocí individuálních dotací. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotací na projekty z obou titulů.

Účelem dotačního programu je podpora projektů sledujících osvětovou činnost na poli environmentální výchovy všech občanů statutárního města Brna. Dotace pro rok 2022 slouží na podporu projektů ekologické výchovy a osvětové činnosti v oblasti zvýšení povědomí společnosti o tzv. GREEN DEAL (Zelená dohoda pro Evropu). Důvodem požadavku na toto téma je skutečnost, že změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět potencionální hrozbu.

„Akční plán pro udržitelnou energii a klima, do nějž se Brno připojilo v roce 2017, se přímo pojí s obecnější tematikou Green Dealu. Proto jsme se rozhodli tuto tematiku zapojit do dotačního programu ekologické výchovy. Ta se v tomto případě neredukuje pouze pro děti či školská zařízení. Mohly se hlásit projekty s celospolečenským významem. Důležité bylo, aby se mohli zapojit všichni Brňané a získat tak nové informace,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík a doplnil: „Celkem podpoříme 26 subjektů, které splnily nároky dotace. Celková částka rozdělených peněz pro letošní rok činí 1 300 000 korun.“

Mezi podpořené projekty patří časopis nadace Veronica, která se dlouhodobě věnuje ekologickým tématům a v letošním ročníku se bude hlouběji věnovat tematice Green Deal. Dalším podpořeným je Hnutí Brontosaurus. To se bude věnovat programům aktivizujícím problematiku sucha ve městě a jak se s ním vypořádat.

Individuální dotace
Individuální neinvestiční dotace pro oblast životního prostředí jsou určeny pro zelené projekty a organizace, které tematicky zcela nevyhovují nárokům každý rok se měnícího tématu pro projekty, ale zároveň jsou velmi důležité a cenné pro enviromentální vzdělávání a výchovu v Brně.

„Přesně těmto parametrům naprosto vyhovuje činnost školského zařízení pro enviromentální výchovu Lipka. Ta má v Brně několik poboček, na nichž provozuje zájmové kroužky, pořádají také tábory s přírodovědnou tematikou a mnoho dalších aktivit pro větší i menší děti. Věnují se nejen osvětě dětí, ale také dospělých. Lipku podpoříme částkou 200 000 korun na běžnou celoroční činnost a 150 000 korunami. Ty budou využity na akci Den Země na Kraví hoře v sobotu 23. dubna. Tématem letošního ročníku je energetika a klimatické změny. Návštěvníci se na více než 20 stáncích seznámí s problematikou hravou formou. Tradiční Den Země bude plný zábavných aktivit pro děti i dospělé,“ dodal Petr Hladík.  

Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna přetvořila pozemek na Údolní 33 v jedinečný zelený komplex vhodný ke vzdělávání a osvětě. Otevřená zahrada slouží jako místo pro odpočinek, aktivní trávení volného času a osvětu. Dotace v hodnotě 1 200 000 korun pomůže zajistit provoz tohoto jedinečného projektu. Mezi aktivity, které se pravidelně konají v Otevřené zahradě, patří také velké množství environmentálních programů pro brněnské školy i veřejnost. Součástí jsou také inspirační prohlídky a vzdělávání zaměřené na odbornou veřejnost zejména v oblasti udržitelného stavebnictví, urbanismu apod. Na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v Otevřené zahradě je vyčleněna částka 550 000 korun.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy