Přeskočit na obsah

Brnu se zelení díky dotacím pro životní prostředí

16. března 2022
Vzdělávání a osvětu v ekologické tématice podporuje město pravidelnou dotací, která se váže i na připravené téma. Pro letošní rok byl vybrán Green Deal a jeho význam pro Českou republiku. Brno dále podpoří jednotlivé organizace pomocí individuálních dotací. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotací na projekty z obou titulů.

Účelem dotačního programu je podpora projektů sledujících osvětovou činnost na poli environmentální výchovy všech občanů statutárního města Brna. Dotace pro rok 2022 slouží na podporu projektů ekologické výchovy a osvětové činnosti v oblasti zvýšení povědomí společnosti o tzv. GREEN DEAL (Zelená dohoda pro Evropu). Důvodem požadavku na toto téma je skutečnost, že změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět potencionální hrozbu.

„Akční plán pro udržitelnou energii a klima, do nějž se Brno připojilo v roce 2017, se přímo pojí s obecnější tematikou Green Dealu. Proto jsme se rozhodli tuto tematiku zapojit do dotačního programu ekologické výchovy. Ta se v tomto případě neredukuje pouze pro děti či školská zařízení. Mohly se hlásit projekty s celospolečenským významem. Důležité bylo, aby se mohli zapojit všichni Brňané a získat tak nové informace,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík a doplnil: „Celkem podpoříme 26 subjektů, které splnily nároky dotace. Celková částka rozdělených peněz pro letošní rok činí 1 300 000 korun.“

Mezi podpořené projekty patří časopis nadace Veronica, která se dlouhodobě věnuje ekologickým tématům a v letošním ročníku se bude hlouběji věnovat tematice Green Deal. Dalším podpořeným je Hnutí Brontosaurus. To se bude věnovat programům aktivizujícím problematiku sucha ve městě a jak se s ním vypořádat.

Individuální dotace
Individuální neinvestiční dotace pro oblast životního prostředí jsou určeny pro zelené projekty a organizace, které tematicky zcela nevyhovují nárokům každý rok se měnícího tématu pro projekty, ale zároveň jsou velmi důležité a cenné pro enviromentální vzdělávání a výchovu v Brně.

„Přesně těmto parametrům naprosto vyhovuje činnost školského zařízení pro enviromentální výchovu Lipka. Ta má v Brně několik poboček, na nichž provozuje zájmové kroužky, pořádají také tábory s přírodovědnou tematikou a mnoho dalších aktivit pro větší i menší děti. Věnují se nejen osvětě dětí, ale také dospělých. Lipku podpoříme částkou 200 000 korun na běžnou celoroční činnost a 150 000 korunami. Ty budou využity na akci Den Země na Kraví hoře v sobotu 23. dubna. Tématem letošního ročníku je energetika a klimatické změny. Návštěvníci se na více než 20 stáncích seznámí s problematikou hravou formou. Tradiční Den Země bude plný zábavných aktivit pro děti i dospělé,“ dodal Petr Hladík.  

Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna přetvořila pozemek na Údolní 33 v jedinečný zelený komplex vhodný ke vzdělávání a osvětě. Otevřená zahrada slouží jako místo pro odpočinek, aktivní trávení volného času a osvětu. Dotace v hodnotě 1 200 000 korun pomůže zajistit provoz tohoto jedinečného projektu. Mezi aktivity, které se pravidelně konají v Otevřené zahradě, patří také velké množství environmentálních programů pro brněnské školy i veřejnost. Součástí jsou také inspirační prohlídky a vzdělávání zaměřené na odbornou veřejnost zejména v oblasti udržitelného stavebnictví, urbanismu apod. Na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v Otevřené zahradě je vyčleněna částka 550 000 korun.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.