Přeskočit na obsah

Spolupráce města s investory pokračuje. Dnes byly projednány další 4 smlouvy, díky nimž se zrychlí výstavba 651 bytů

30. března 2022

Další 4 smlouvy o spolupráci uzavře město se soukromými investory. Díky tomu se zrychlí výstavba 651 bytů a do městem spravovaného Fondu developerských projektů poputuje přes 50 milionů korun na budování veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumenty dnes projednali radní, finální znění bude schvalovat nejbližší Zastupitelstvo města Brna.

„Vloni, kdy jsme schválili zásady spolupráce, které nastavují jednotné podmínky pro finanční spoluúčast investorů při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury, s městem spolupracovalo 14 subjektů plánujících výstavbu. Výsledkem bylo zrychlení budování 2298 nových bytů a celková částka 153 815 384 korun do městského Fondu developerských projektů. Už tehdy jsem predikovala, že nastavený trend bude pokračovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Na přelomu února a března letošního roku jsme schvalovali spolupráci u pěti projektů, což vyjádřeno čísly reprezentuje 696 bytů a 39 milionů do fondu. A dnes jsou to další 4 stavby s 651 byty a dalších více než 50 milionů.“

Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury uzavírá město se soukromými subjekty na základě Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Investoři se jimi zavazují poskytnout do městem spravovaného Fondu developerských projektů finanční příspěvky nebo adekvátní plnění. „Prostředky se využívají v lokalitách, které jsou výstavbou dotčeny. Podle charakteru projektu a potřeb konkrétních městských částí se za ně budují například vodovody a kanalizace, silnice, parkoviště, chodníky či cyklostezky, školky a školy, části tras městské hromadné dopravy i parkové a rekreační plochy,“ doplnila informace primátorka Markéta Vaňková.

Projekty, k nimž bude uzavřena smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury

Komplex Centropolis – Staré Brno při ulici Nové sady
Jde o novostavbu polyfunkčního objektu o dvou podzemních a osmi nadzemních podlažích, kde bude vybudováno 39 bytových jednotek a 49 ubytovacích jednotek. Kromě ubytování je další funkční využití určeno pro obchod a administrativu a bydlení. V rámci stavebního záměru nebude budována nová veřejná dopravní a technická infrastruktura. Stavebník, společnost PROPERITY NS sever s.r.o., se zavazuje, že poskytne městu finanční příspěvek ve výši 5 449 920 Kč, který bude městem použit v oblasti občanské vybavenosti nebo na vybudování veřejné dopravní infrastruktury na území městské části Brno-střed.

Bytový dům Havlenova
Záměrem společnosti IMOS development otevřený podílový fond je stavba bytového domu při ulici Havlenova v místě, kde se nyní nachází ubytovna. Projekt obsahuje 2 podzemní a 10 nadzemních podlaží. V nadzemní části je plánováno celkem 230 bytových jednotek. V rámci stavebního záměru budou vybudovány zpevněné plochy a dopravní napojení, které budou po kolaudaci převedeny do vlastnictví města, které zajistí jejich provozování, správu a údržbu. Součástí smlouvy je dohoda mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7 269 520 Kč, který bude městem použit na veřejnou infrastrukturu v oblasti občanské vybavenosti nebo dopravní infrastruktury na území městském části Brno-střed.

Rezidence pod lesem, Brno-Žebětín
Společnost Colonico, a. s., má záměr v městské části Brno-Žebětín, v lokalitě vymezené potokem Vrbovcem, stávající příjezdovou komunikací Hostislavova a stávajícím jezdeckým a chovatelským areálem Eliot, realizovat výstavbu obytného souboru včetně technické a dopravní infrastruktury. Je zde navržena výstavba 37 řadových domů a 7 bytových domů. Výstavba bude dle smlouvy koordinována s plánovaným obchvatem Žebětína. Investiční příspěvek ve výši 12 879 200 Kč bude použit na vybudování veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti na území městské části Brno-Žebětín.

Vídeňská – bytový komplex, hotel, kanceláře, obchody
Záměrem společnosti CODEVINTEC COMPANY a.s. je realizace projektu Vídeňská – bytový komplex, hotel, kanceláře, obchody. Jde o novostavbu souboru bytových domů s 219 byty, polyfunkčního objektu a hotelu v k. ú. Dolní Heršpice. V rámci stavebního záměru bude vybudována veřejná infrastruktura, která bude po kolaudaci převedena do vlastnictví města. Jedná se o kanalizaci splaškovou pro veřejnou potřebu, vodovodní řad pro veřejnou potřebu, komunikace a sjezdy. Ve smlouvě se stavebník zavazuje, že poskytne finanční příspěvek ve výši 24 659 472 Kč, který bude použit v oblasti občanské vybavenosti na území městské části Brno-jih na vybudování mateřské školy.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.