Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dostane od města dotaci 5 milionů korun

  • 23. března 2022
Město Brno každoročně přispívá v souladu se zákonem o požární ochraně na provoz a vybavení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Rada města Brna dnes projednala žádost o dotaci ve výši 5 milionů korun a doporučila zastupitelstvu její schválení.

„Těchto pět milionů bude využito na nákup ochranných prostředků a pohonných hmot, na úhradu energií
a nájmů na jednotlivých požárních stanicích, na pořízení vybavení vozidel či výstrojního, spojovacího, ženijního, chemického a laboratorního materiálu a také na opravy techniky včetně potřebných revizí,“
uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Ve schváleném rozpočtu máme pro hasičský záchranný sbor schváleno také dalších 19,5 milionu korun. Ty jsou určeny na pořízení dvou cisternových automobilových stříkaček, z nichž každá stojí kolem 9 milionů, a na další technické prostředky.“

Podporu v řádech desítek milionů ročně poskytuje město Brno profesionálním hasičům každoročně. Peníze jsou využívány především na nákup vozidel a další techniky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy