Zastupitelé projednali více než 130 bodů. Podpořili městské části i sportovní organizace

  • 12. října 2021
  • 2 minuty čtení
(fpo) – Zastupitele čekalo na říjnovém zasedání k projednání 138 bodů. Kromě sedmi byly všechny schváleny. Díky tomu budou městským částem kompenzovány ušlé zisky z prominutého poplatku za pobyt. Do několika sportovních organizací míří individuální dotace. Ke konci jednání zastupitelé schválili směnu nemovitostí mezi městem Brnem a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje.

Jedním z opatření, která mají pomoci turistickému ruchu a místním podnikům, bylo prominutí místního poplatku z pobytu. Stalo se tak na základě květnového rozhodnutí Zastupitelstva města Brna, a to pro časový úsek od 24. května 2021 do konce roku 2021. Na dnešním jednání bylo schváleno poskytnutí více než 4,7 milionu korun jako kompenzace městským částem. Více v materiálu na webu města.

Město Brno každoročně systematicky podporuje sportovce a sportovní kluby v činnosti prostřednictvím několika dotačních titulů. Podporu však zasluhují i sporty nebo akce, které jsou v určitém parametru specifické. Příkladem může být podpora pomocí individuálních dotací curlingu, sportovnímu dni mládeže a dalších. Podrobněji v tiskové zprávě.

Zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy a posílit její informovanost o možnosti zapojení se. Ale také zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně i přenést dobrou praxi do jiných měst v Česku. Takové jsou cíle projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR. Zastupitelé dnes vzali na vědomí schválení posouzení projektu, resp. podání žádosti o dotaci prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska na tento projekt.

Dvě městské části obdrží investiční transfer na úpravy parkových ploch. Městská část Brno-Medlánky má v plánu upravit náměstí Odboje. Magistrát na to přispěje částkou 5,5 milionu korun. V Židenicích dojde k obnově parku Bedřich. Na tento záměr město přispěje 3 miliony korun.

Letos v dubnu brněnští radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na vybudování veřejného WC v Tyršově sadu mezi ulicemi Kounicovou, Smetanovou a Botanickou. Nyní je záměr hotov, radní jej schválili a zastupitelé dnes odsouhlasili poskytnutí 206 tisíc korun na projektovou dokumentaci. Stavět by se mohlo začít příští rok. 

Jedním z posledních bodů na programu jednání byla směna nemovitých věcí mezi městem Brnem a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Podrobněji je situace popsána v materiálu, který dnes zastupitelé projednali. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít