Radní doporučili schválit individuální dotace pěti brněnským sportovním klubům - Tiskový servis

Radní doporučili schválit individuální dotace pěti brněnským sportovním klubům

  • 29. září 2021
  • 3 minuty čtení

Na dnešním zasedání se brněnští radní zabývali individuálními dotacemi pro brněnské sportovní kluby.

„Město Brno každoročně systematicky podporuje sportovce a sportovní kluby v činnosti prostřednictvím několika dotačních titulů. Podporu si však zasluhují i sporty nebo akce, které jsou v určitém parametru specifické. Příkladem může být podpora curlingu nebo sportovního dne mládeže,“ vysvětlil Jaroslav Suchý, radní pro oblast sportu.

První doporučenou dotací je 26 tisíc korun pro První curlingový klub Brno, z. s. Peníze poslouží k zabezpečení celoroční činnosti curlingového klubu. Především se jedná o podporu mužských týmů, které hrají 1. ligu MČR. Dále k zabezpečení účasti členů klubu na MČR smíšených týmů, MČR smíšených dvojic a MČR seniorů. Klub chce též organizovat sportovní akce pro brněnskou veřejnost, hry v curlingu a spolupracovat na dni otevřených dveří v curlingové hale.

Dotace ve výši 25 tisíc korun je navržena pro akci Sportovní den mládeže s TAJV v Brně. Jedná se o sportovně-edukační projekt pro děti a mládež, který se koná ve vybraných městech a obcích na sportovištích v České republice. Každý přihlášený účastník projektu bude mít příležitost vyzkoušet si nabízené sportovní aktivity a soutěžit o ceny z turnaje TAJV.  V rámci projektu si budou moci děti vyzkoušet různé sporty: tenis, florbal, házenou, basketbal, malý fotbal, frisbee, disc golf, atletický sedmiboj aj.

Další bod se týká podpory ženského basketbalu. Celkem 2,194 milionu korun je navrženo společnosti Žabiny s. r. o. Ta převzala licenci na účast družstva Žabiny Brno v nejvyšší basketbalové soutěži žen od společnosti Woman basketbal Brno s. r. o. Družstvo Žabiny Brno hraje v soutěžích České basketbalové federace, v evropské soutěži Eurocup a EWBL (Evropská liga). Basketbalový klub patří mezi nejúspěšnější sportovní kolektivy v České republice.

Sportovní akademie mládeže Brno, z. s., se zaměřuje na rozvoj basketbalu u dětí a mládeže na zájmové a výkonnostní úrovni. Radní mu navrhují udělit dotaci ve výši 411 tisíc korun.

„Jako poslední je navrženo poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 920 tisíc korun spolku BASKET BRNO, z. s. Od sezóny 2020/2021 BASKET BRNO navázal úzkou spolupráci s mládežnickým klubem Sportovní akademie mládeže Brno. Jeho nejtalentovanější juniory a kadety zařadil do svého tréninkového programu a dále do programu NEXT GENERATION, který má za úkol vytvořit ideální podmínky pro talentované hráče v kategoriích U17 až U23,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Na základě spolupráce BASKET BRNO, z. s., s klubem Sportovní akademie mládeže Brno bylo dohodnuto spojení mládežnické a mužské složky na výkonnostní a vrcholové úrovni, které povede k navrácení Vrcholového sportovního centra mládeže od sezóny 2021/2022 zpět do Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Kteří tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Další články z rubriky