Přeskočit na obsah

Brno se zapojí do projektu posilujícího a zkvalitňujícího participativní nástroje v Česku. Zkušenosti předá i získá

12. října 2021

Zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy a posílit její informovanost o možnosti zapojení se. Ale také zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně i přenést dobrou praxi do jiných měst v Česku. Takové jsou cíle projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR. Zastupitelé dnes vzali na vědomí schválení posouzení projektu, resp. podání žádosti o dotaci prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska na tento projekt.

Cílem projektu je zvýšení zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy, zvýšení informovanosti o možnosti zapojení, což posiluje nejen zastupitelskou demokracii, ale také spokojenost obyvatel se samosprávou a proces rozhodování činí efektivnější a kvalitnější. Zapojení veřejnosti přispívá k budování vzájemně pozitivních vztahů, důvěry a partnerství.

Další ambicí je zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně, ale také přenést dobrou praxi do jiných samospráv v rámci České republiky. Chtěli bychom rozšířit participativní rozpočet ze základních škol z Brna, kde je jich letos zapojeno 31, do jiných měst a zároveň spustit pilotní projekt participativního rozpočtu do středních škol na území Jihomoravského kraje. Na druhé straně je potřeba, aby samotné Brno čerpalo zkušenosti a nové poznatky ze zahraničí, proto je součástí projektu intenzivní spolupráce se zahraničními partnerskými městy. Proto je navázána spolupráce s islandským Reykjavíkem, které bude v projektu figurovat jako povinný partner z donorské země,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Jedním z dalších cílů projektu je implementace participačních aktivit občanů ve více obcích České republiky, tedy pomoc se zavedením participativního rozpočtu tam, kde o něm zatím jen uvažují. Ta bude spočívat ve spolupráci partnerských měst, a to například formou konference či workshopů. Konkrétně se jedná o zapojení měst nebo městských částí: České Budějovice, Ostrava-jih, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Praha 11, Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný a Opava. Zmiňovaná města budou v projektu vystupovat jako partneři projektu bez finanční účasti.

Předpokládané celkové rozpočtové náklady a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou 5 300 000 Kč. Dotace by měla dosáhnout plné výše, jelikož program Finanční mechanismus EHP/Norska 2014–2021 umožňuje financovat 100 % způsobilých výdajů projektu,“ dodal Tomáš Koláčný.

Participativní rozpočet Dáme na vás v současnosti funguje již pátým rokem. V předešlých čtyřech ročnících se do něj zapojilo přes 61 000 občanů města, kteří navrhli 724 projektů a rozhodli o realizaci 50 projektů v hodnotě přesahující 180 milionů Kč. V rámci České republiky se jedná o největší participativní rozpočet, co se týče alokované částky a počtu zapojených obyvatel.

Vedle celoměstského participativního rozpočtu probíhá v brněnských základních školách již druhým rokem tzv. Participativní rozpočet do škol. Také v tomto případě Odbor participace vyvinul webovou platformu, která je ovšem (na rozdíl od celoměstského participativního rozpočtu) snadno přenositelná na školy v jiných samosprávách s minimálními úpravami. 

 Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.