Přeskočit na obsah

Brno se zapojí do projektu posilujícího a zkvalitňujícího participativní nástroje v Česku. Zkušenosti předá i získá

12. října 2021
Zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy a posílit její informovanost o možnosti zapojení se. Ale také zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně i přenést dobrou praxi do jiných měst v Česku. Takové jsou cíle projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR. Zastupitelé dnes vzali na vědomí schválení posouzení projektu, resp. podání žádosti o dotaci prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska na tento projekt.

Cílem projektu je zvýšení zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy, zvýšení informovanosti o možnosti zapojení, což posiluje nejen zastupitelskou demokracii, ale také spokojenost obyvatel se samosprávou a proces rozhodování činí efektivnější a kvalitnější. Zapojení veřejnosti přispívá k budování vzájemně pozitivních vztahů, důvěry a partnerství.

Další ambicí je zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně, ale také přenést dobrou praxi do jiných samospráv v rámci České republiky. Chtěli bychom rozšířit participativní rozpočet ze základních škol z Brna, kde je jich letos zapojeno 31, do jiných měst a zároveň spustit pilotní projekt participativního rozpočtu do středních škol na území Jihomoravského kraje. Na druhé straně je potřeba, aby samotné Brno čerpalo zkušenosti a nové poznatky ze zahraničí, proto je součástí projektu intenzivní spolupráce se zahraničními partnerskými městy. Proto je navázána spolupráce s islandským Reykjavíkem, které bude v projektu figurovat jako povinný partner z donorské země,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Jedním z dalších cílů projektu je implementace participačních aktivit občanů ve více obcích České republiky, tedy pomoc se zavedením participativního rozpočtu tam, kde o něm zatím jen uvažují. Ta bude spočívat ve spolupráci partnerských měst, a to například formou konference či workshopů. Konkrétně se jedná o zapojení měst nebo městských částí: České Budějovice, Ostrava-jih, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Praha 11, Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný a Opava. Zmiňovaná města budou v projektu vystupovat jako partneři projektu bez finanční účasti.

Předpokládané celkové rozpočtové náklady a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou 5 300 000 Kč. Dotace by měla dosáhnout plné výše, jelikož program Finanční mechanismus EHP/Norska 2014–2021 umožňuje financovat 100 % způsobilých výdajů projektu,“ dodal Tomáš Koláčný.

Participativní rozpočet Dáme na vás v současnosti funguje již pátým rokem. V předešlých čtyřech ročnících se do něj zapojilo přes 61 000 občanů města, kteří navrhli 724 projektů a rozhodli o realizaci 50 projektů v hodnotě přesahující 180 milionů Kč. V rámci České republiky se jedná o největší participativní rozpočet, co se týče alokované částky a počtu zapojených obyvatel.

Vedle celoměstského participativního rozpočtu probíhá v brněnských základních školách již druhým rokem tzv. Participativní rozpočet do škol. Také v tomto případě Odbor participace vyvinul webovou platformu, která je ovšem (na rozdíl od celoměstského participativního rozpočtu) snadno přenositelná na školy v jiných samosprávách s minimálními úpravami. 

 Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.