Přeskočit na obsah

Školy a další organizace dostanou peníze na vzdělávání a mezinárodní aktivity

26. února 2020

Vzdělávání ve škole i mimo ni by nemělo být pouhým reprodukováním faktů. Důležité je rozvíjet mladého člověka po všech stránkách, aby získával vědomosti, morální vzory, jazykové schopnosti a další dovednosti pro budoucí život a kariéru. Na aktivity pro rozvoj dětí a mládeže přispěje školám, spolkům a organizacím v Brně také město, v roce 2020 celkem 1,8 milionu korun.

Brněnští radní dnes projednali několik bodů, které se týkaly příspěvků a dotací na vzdělávací a mezinárodní aktivity zdejších škol, spolků, příspěvkových organizací, podnikatelských subjektů a náboženských společností.

„Ukazuje se, že dnes člověk k úspěchu potřebuje nejen znalosti, ale i spoustu „měkkých“ dovedností. Zorientovat se rychle v nové problematice, získat správné informace, komunikovat s lidmi klidně i v cizím jazyce, sebevědomě vystupovat a prezentovat výsledky své práce. Brněnské školy dnes nenabízí zdaleka jen klasické vyučování, ale zapojují se vedle spolků a různých organizací i do mnoha aktivit, jež dítě komplexně rozvíjejí. Dotace a příspěvky z rozpočtu města organizacím pomohou již vyzkoušené projekty udržet a případně přidat nové,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 258 tisíc Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 základním školám na území města na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Žáci osmých a devátých tříd se díky němu na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy a budou mít za úkol vyzpovídat pamětníka ze svého okolí, natočit jeho vzpomínky a vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Dále je to poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám v celkové výši 418 tisíc Kč a neinvestičních dotací spolkům, cizím příspěvkovým organizacím, církvím a náboženským společnostem v celkové výši 172 tisíc Kč na účast v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Cílem tohoto programu je komplexní rozvoj mladého člověka, jeho přivedení k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoc při získávání dovedností pro budoucí život a kariéru rozvíjením talentu, při sportovních aktivitách, dobrovolnické činnosti a závěrečné dobrodružné expedici.

Radní také rozhodli o neinvestičním příspěvku základním školám v celkové výši 113 tisíc Kč na mezinárodní spolupráci, např. se školami v Prievidze, Kaunasu nebo Stuttgartu. Na mezinárodní aktivity dětí a mládeže by celkem 557 tisíc Kč měly dostat rovněž spolky, podnikatelské subjekty, cizí příspěvkové organizace a církve a náboženské společnosti. Peníze půjdou např. na výpravu skautů na mezinárodní setkání, účast na mezinárodním kongresu pro studenty v Římě nebo na mezinárodním basketbalovém turnaji v Rennes, také na výměnné jazykově-poznávací pobyty do St. Pöltenu či koncertní cestu do Lipska.

A konečně, Masarykova univerzita by měla dostat neinvestiční dotaci 300 tisíc Kč na výchovu a vzdělávání mládeže, konkrétně na pořádání populárně-vědeckých kurzů ve vědeckém výukovém centru Bioskop. Kurzy
z oblasti biologie a chemie jsou určeny žákům základních škol v rámci výuky i jako součást volnočasových aktivit.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.