Cizí stavbu za Lužánkami je město připraveno odstranit za pomoci exekutora - Tiskový servis

Cizí stavbu za Lužánkami je město připraveno odstranit za pomoci exekutora

  • 24. dubna 2024
  • 1 minuta čtení

Po sérii soudních rozhodnutí, která potvrdila povinnost vlastníka – firmy LP EXPO – odstranit stavbu garáží stojící na pozemcích města Brna v lokalitě za Lužánkami a která jsou nyní pravomocná, se město rozhodlo přistoupit k dalšímu kroku, jak se domoci jejich vykonání. Radní se dnes shodli, že do procesu přizvou exekutora.

„Společnost pana Procházky LP EXPO, která vlastní stavbu garáží u Boby centra, ve lhůtě nesplnila, co jí pravomocně uložil soud, tedy odstranit z městského pozemku budovu garáží, která je na něm neoprávněně. Tuto povinnost aktuálně potvrdil i Nejvyšší soud, když odmítl dovolání společnosti LP EXPO a odmítl i návrh LP EXPO na odklad vykonatelnosti rozsudku. Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by LP EXPO chtěla soudem uloženou povinnost splnit dobrovolně, nezbývá městu Brnu, než aby se svých práv domáhalo soudní exekucí. Za tím účelem dnes Rada města souhlasila s podáním exekučního návrhu a návrhu na pověření brněnského soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, aby zajistil provedení toho, co LP EXPO dobrovolně nesplnila,“ uvedl radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

O sporech jsme nedávno psali v této tiskové zprávě.

Další články z rubriky