Investiční záměr na vybudování podjezdu pro cyklisty i pěší pod Pisáreckou je schválen - Tiskový servis

Investiční záměr na vybudování podjezdu pro cyklisty i pěší pod Pisáreckou je schválen

  • 24. dubna 2024
  • 2 minuty čtení

Bezpečnější propojení pěší a cyklistické infrastruktury mimoúrovňovým křížením na Pisárecké přinese nový investiční záměr. Ten dnes odsouhlasili brněnští radní.  Cílem je zvýšit bezpečnost průjezdu na nejvytíženější cyklistické trase na území Brna.

„Křížení s ulicí Pisáreckou, kde je intenzita automobilové dopravy 18 000 vozidel denně, je nyní zajištěno řízeným přechodem a přejezdem pro cyklisty, který je však umístěn mimo přímou trajektorii cyklotrasy. Mnoho lidí si tak zkracuje cestu přímo přes komunikaci. Vytvořením mimoúrovňového křížení stezky pro pěší a cyklisty s Pisáreckou zajistíme bezkolizní a plynulejší pohyb cyklistů a chodců, ale zároveň nezbrzdíme dopravu v tomto rušném úseku,“ řekla primátorka města Markéta Vaňková.

Dříve vytvořená technická studie prověřovala různé varianty mimoúrovňového řešení. Nakonec se jako nejvhodnější ukázal právě podjezd pod hlavní komunikací.

Délka podjezdu vychází přibližně na 48 metrů. Zdi oddělující nájezdovou a výjezdovou rampu včetně říms mají celkem délku asi 142 m. Šířka podjezdu bude projektantem navržena minimálně 4 metry. V rámci projektu je nutné upravit cca 60 metrů stávající kanalizace a také ostatní inženýrské sítě. Po vybudování protipovodňových opatření je na Pisárecké momentálně jedno z posledních úrovňových křížení na významné trase podél Svratky vedoucí z přehrady směrem k soutoku řek,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Příprava stavby by mohla být dokončena ještě letos, pokud vše půjde podle plánu. Podle předběžných odhadů by pak podjezd mohl být budován v letech 2025–2026. Celkové náklady by mohly dosáhnout 56 milionů korun.

Další články z rubriky