Na letošním prvním zasedání projednali zastupitelé více než sto bodů

  • 25. ledna 2022
  • 2 minuty čtení
(fpo) – Zastupitelé se v letošním roce sešli poprvé v úterý 25. ledna. Na programu měli 110 bodů. Schválili například zásady pro podávání občanských návrhů, pomoc pro kulturní organizace postižené pandemií covid-19 nebo dotace do oblasti sportu. Důležitým tématem bylo vypořádání se s převody bytů do vlastnictví družstevníků z bytové výstavby, která proběhla v Brně před 20 lety. V posledním bodě byl schválen transfer peněz směrem ke Kanceláři architekta města Brna. Ta zajistí projektovou dokumentaci potřebnou pro první etapu rekonstrukce podchodu pod brněnským nádražím.

Širší zapojení obyvatel do rozvoje města Brna – to si slibuje vedení města od tzv. občanských návrhů. Ty umožní lidem, aby své nápady na zlepšení života ve městě předkládali k projednání přímo Radě města Brna. Zásady, které dnes zastupitelé schválili, najdete podrobněji v tiskové zprávě.

Miliony korun poputují do oblasti kultury. Zastupitelé potvrdili dotace pro kulturní organizace nebo pro Jihomoravský filmový nadační fond. Celkem 700 tisíc korun má pak pomoci dvěma nezřizovaným institucím, divadlu Buranteatr a kinu Scala, vyrovnat se s důsledky covidu-19.

Pandemie zasáhla nejen do kultury, ale i do sportu. K tomu se přidal v poslední době skokový nárůst energií. Z tohoto důvodu se město rozhodlo pomoci brněnským klubům a spolkům, a to formou individuálních dotací.

Stát před dvaceti lety vyhlásil dotační program na podporu družstevní bytové výstavby. S převody bytů do vlastnictví družstevníků ale nastaly v obcích napříč Českou republikou problémy a historicky uzavřené závazky byly zpochybněny. V Brně se to týká více než 1300 bytů. Zastupitelé dnes na základě provedených právních analýz i stanovisek ministerstev přijali postup, jak bezúplatné převody provést.

Pro další rozvoj jižního centra města a realizaci nového nádraží je zásadní vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce. K tomu, aby se mohlo v budoucnu s úpravou břehů začít, bylo potřeba získat do majetku města areál bývalé železniční polikliniky. S chystaným nabytím dotčených pozemků dnes souhlasili zastupitelé.

Na konci roku 2021 skončilo stavební povolení stánkům v podchodu pod brněnským nádražím. Během ledna letošního roku Brněnské komunikace odstranily objekty, které se nacházejí v místě chystaných oprav podchodu, tedy od vstupu do obchodního centra k průchodům na nádražní perony. Město začalo s přípravou rekonstrukce výše zmíněných prostor a projekt byl svěřen Kanceláři architekta města Brna. Ta obdrží 5 milionů korun na projektové práce, administraci veřejné zakázky atd.             

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít