Nová příležitost pro participaci veřejnosti: „Občanské návrhy“ umožní lidem předložit své nápady vedení města Brna

  • 19. ledna 2022
Širší zapojení obyvatel do rozvoje města Brna – to si slibuje vedení města od tzv. občanských návrhů. Ty umožní lidem, aby své nápady na zlepšení života ve městě předkládali k projednání přímo Radě města Brna.

„Občanské návrhy jsou po participativním rozpočtu „Dáme na vás“ dalším prvkem přímé demokracie, jehož cílem je umožnit veřejnosti přímo ovlivnit kvalitu života ve městě. Oproti participativnímu rozpočtu, který má pevně stanovený harmonogram a maximální hodnotu pro jednotlivé projekty, v rámci občanských návrhů mohou Brňáci své nápady přihlašovat celoročně a navíc bez finančního limitu. Lidé tak získají možnost navrhnout i větší projekty, které svým rozsahem participativní rozpočet přesahují, “ popsal náměstek pro oblast participace obyvatel Tomáš Koláčný.

Návrh může předložit kdokoli (není nutné mít trvalé bydliště v Brně). Každý návrh bude následně Odborem participace posouzen z hlediska vhodnosti – za vhodné jsou v souladu se zásadami, které dnes přijali radní a jimiž se budou o týden později zabývat zastupitelé, považovány projekty:

•    v samostatné působnosti města,
•    veřejně prospěšné,
•    nepropagující produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního či nekomerčního charakteru ani náboženského či politického.„Vhodné návrhy budou zveřejněny v tzv. Galerii návrhů, kde jim občané Brna starší 18 let prostřednictvím Brno iD budou moci udělit kladný nebo záporný hlas. V případě, že návrh získá 10 000 podporujících, bude úřadem ve spolupráci s navrhovatelem zpracován a předložen k projednání v Radě města Brna. Brňáci tak získají unikátní možnost sdělovat vedení města, co považují za důležité,“ vysvětlil Tomáš Koláčný.

Pokud zásady občanských návrhů podpoří i zastupitelé, spustí město webové stránky, na kterých lidé budou moci své návrhy elektronicky podávat.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy