Víceleté kulturní dotace podpoří státní příspěvkové organizace a dlouhodobé projekty v Brně

  • 12. ledna 2022
Radní dnes doporučili zastupitelům schválit víceleté individuální dotace v oblasti kultury. Posuzovat se budou žádosti o dvouleté dotace pro státní příspěvkové organizace v oblasti kultury a víceleté individuální dotace, kdy bude částka vyplácena po celou dobu trvání dotace. Rozpočet příspěvků na kulturu se vrátil do období před covidem-19.

„Letos poprvé rozdělíme dvouleté dotace na podporu státních příspěvkových organizací působících v Brně. Tento postup jsme schválili už v roce 2020, ale z důvodů úspor v rozpočtu kvůli nepříznivé situaci s epidemií covidu-19 byly tyto dotace pozastaveny. O to víc mě těší, že v letošním roce už můžeme přistoupit k podpoře tak významných institucí, jako jsou Moravské zemské muzeum, Moravská galerie či Muzeum romské kultury a další,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Pro státní příspěvkové organizace je z rozpočtů na roky 2022–2023 alokován vždy 1 milion korun ročně. Částka se potom rozděluje dle velikosti organizace.

Třem organizacím bude poskytnuta víceletá individuální dotace pro roky 2022–2025 (2026), kdy bude každý rok vyplácena poměrná částka z určeného obnosu. „Tento druh dotací zajišťuje jednotlivým organizacím jistotu podpory v delším období, která je v mnoha případech důležitá i existenčně. V příštích letech takto podpoříme Český filharmonický sbor. Dlouhodobé dotace se dočká také Janáčkova akademie múzických umění. Ta každoročně pořádá Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER a Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, obě akce mají dlouhou historii a jsou důležitou součástí kulturní mapy Brna,“ podotkl náměstek primátorky pro oblast kultury Tomáš Koláčný. Celkem je na víceleté individuální dotace alokováno 24 300 000 korun. Tato částka se týká celého trvání dotace do roku 2025, popřípadě 2026.

„Dlouhodobá podpora ať už dvouletá, nebo víceletá zajistí kulturním organizacím a projektům zázemí a jistotu, kterou potřebují při přípravě a umělecké tvorbě. Dramaturgie v mnoha případech mezinárodních akcí je velmi náročná a díky lepší finanční stabilitě můžou pořádající organizace opravdu rozvinout potenciál dané události,“ doplnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy