Primátorka města Brna ocenila 25 nejtalentovanějších začínajících vědců

  • 15. března 2022
Šek na tři sta tisíc korun formálně převzali z rukou primátorky města Brna finalisté 11. ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent jako potvrzení svých úspěchů ve vědě. Ze 145 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2022 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky.

Slavnostní předání se uskutečnilo v úterý 15. března 2022 ve Sněmovním sále Nové radnice za přítomnosti zástupců města Brna, organizace JCMM, univerzit a výzkumných institucí.

Vybraní studenti si rozdělí na stipendiích v nadcházejících třech letech přes sedm milionů korun na vědecké projekty, které jsou úzce navázány na jižní Moravu a konkrétně Brno.

Program od počátku podpořil už více než 230 kvalitních vědeckých týmů, řadě mladých vědců významně pomohl v začátku profesní kariéry a podpořil výzkumné aktivity, které přesahují region Brna i jižní Moravy,” sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město se pomoci inovacím a talentům věnuje dlouhodobě. Program Brno Ph.D. Talent je realizován již od roku 2009 a je jedním z nástrojů města Brna, které mají za cíl podpořit místní talentované vědce v jejich kariéře. V minulých letech se město například také finančně podílelo na příchodu excelentního mladého vědce Erica Glowackého, držitele prestižního ERC grantu, na CEITEC VUT a s partnery z místních univerzit a VaV center probíhají diskuse o dalších formách podpory místní vědy tak, aby Brno i nadále upevňovalo svou pozici středoevropského centra vědy, výzkumu a inovací. 

Tato unikátní soutěž, která se celá koná v angličtině, motivuje talentované mladé vědce k doktorskému studiu, pomáhá utvářet významné vědecké osobnosti a podporuje vědeckou komunitu místních excelentních výzkumníků. Cílem soutěže je také podpora vybudování vztahu excelentních studentů k městu Brnu a motivace, aby zde zůstali i po skončení studia a pomáhali dále rozvíjet místní ekosystém vědy, výzkumu a inovací,” řekl Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna.

Aktivní komunikaci s vybranými doktorandy povede po tři následující roky organizace JCMM, která dohlíží na celý průběh soutěže, vědce a jejich program. „Obdržení stipendia bývá pro naše příjemce jedním z hlavních kritérií při výběru své životní cesty. Často by jinak volili odchod do soukromého sektoru a věda by v důsledku přišla o talentované vědce,“ zmínila manažerka Brno Ph.D. Talent Barbora Dofková.

Rostoucí zájem o účast v projektu Brno Ph.D. Talent ukazuje na zvyšující se úroveň brněnské vědy a výzkumu. Program je velmi úspěšný i díky setrvalé podpoře, kterou tomuto programu poskytuje město Brno. Do Brna přichází řada zahraničních doktorandů, kteří zde často zůstávají a napomáhají tak rozvoji výzkumu v našem regionu," doplnil za organizaci JCMM ředitel Miloš Šifalda.

Epilepsie temporálního laloku je jednou z nejčastějších typů epileptických záchvatů vyznačující se silnou rezistencí vůči lékům, čímž se její léčba velmi komplikuje. Cílem mého projektu je objasnit mechanismy, které ovlivňují vznik epileptického záchvatu na molekulární úrovni,” říká doktorandka Zita Goliášová, která se ve svém Ph.D. studiu věnuje neurovědám. Efektivnější léčbu leukémie má za cíl projekt Yusufa Lodhi (UK). Podobných revolučních výzkumných témat najdeme v pracích stipendistů celou řadu.

Ačkoli soukromá sféra nabízí mnohé, o co by člověk v životě stál, věda nabízí možnost skutečné seberealizace. Proces, kterým člověk prochází od nápadu přes koncept a dlouhé snažení k vytvoření něčeho funkčního, co skutečně posune vědu jako celek, je možná protkán stresem, ale ten výsledný pocit, že se vám to podařilo, je k nezaplacení. Dokud mě bude věda naplňovat tímto způsobem, nemám potřebu dělat něco jiného,” říká další z oceněných doktorandů Richard Ředina

O inovační politice města a podpoře místních talentů nově informuje web https://in.brno.cz/delat-v-brne-vedu-je-in/.  

Dotaci ve výši 9 000 000 Kč poskytlo statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM. Více také na https://youtu.be/qpTIYxSObyk.

Kontakt pro média: veronika.hollerova@jcmm.cz; PR, marketing, média; T: 777 908 294

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy