Narovnávání vlastnických vztahů u historické družstevní výstavby pokračuje. Týká se dalších 56 bytů ve dvou družstvech

  • 08. června 2022
U dalších 56 bytů ve dvou družstvech dojde k narovnání vlastnických vztahů. Město tak pokračuje ve vypořádávání závazků z historické družstevní bytové výstavby spolufinancované z dotačních prostředků státu a pokračuje v naplňování slibu, že své podíly na bytových jednotkách bezúplatně převede členům družstva. Ti sice splnili všechny smluvní povinnosti, ale jejich nárok by mohl být z důvodu tehdejších formálních nebo procesních nedostatků zpochybněn.

„Jednáme s jednotlivými bytovými družstvy, protože každý případ může být něčím specifický. Nyní jsme na radě města doporučili zastupitelstvu, aby schválilo adresný záměr bezúplatného převodu podílů na bytových jednotkách ve dvou lokalitách,“ sdělil 3. náměstek primátorky Jiří Oliva a konkrétně uvedl: „Jednou z nich je dům se dvěma vchody a 20 byty na Keřové 17 a 19 v Žebětíně. Město je zde vlastníkem spolu s Bytovým družstvem Keřová I. Druhou lokalitou jsou pak Jehnice, kde se situace týká šesti domů, respektive 36 bytů na ulici Zámezí a kde je podílovým spoluvlastníkem Bytové družstvo Zámezí.“

Postup, jak vypořádat smlouvy o výstavbě, o sdružení a další obdobné smlouvy uzavřené v letech 1997–2002 s 35 bytovými družstvy spravujícími bytové domy, jejichž výstavba byla spolufinancována prostřednictvím státních dotací z Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, schválilo Zastupitelstvo města Brna v lednu letošního roku. Proces narovnání a bezúplatného převodu již běží u tří bytových domů na Majdalenkách a čtyř domů na Adamcově ulici.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy