Město pokračuje ve snaze narovnat vlastnické vztahy u historické družstevní výstavby. Další krok k převodu učinilo u čtyř domů

  • 04. května 2022
Na lednovém zasedání se zastupitelé zabývali tím, jak převést podíly na družstevních bytech vystavěných se státní podporou před zhruba 20 lety na jejich nájemníky. Na základě stanoveného procesu zpracoval Bytový odbor Magistrátu města Brna další čtyři adresné záměry bezúplatného převodu, které se týkají bytových domů na Adamcově. Celkem se situace dotýká 35 družstev.

Postup je takový, že zastupitelé schválí adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na konkrétních jednotkách, společných částech budovy a pozemcích, případně i úplatného převodu souvisejících pozemků. Následně bude město s družstvy jednat o podmínkách smluv o narovnání. Po schválení smluv zastupiteli a jejich uzavření budou podány návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na nabyvatele. 

„Na březnovém jednání zastupitelstva jsme schválili adresný záměr bezúplatného převodu podílů na bytových jednotkách u tří bytových domů na Majdalenkách, nyní předložíme podobný materiál pro další čtyři domy, tentokrát na Adamcově. S každým družstvem je potřeba jednat individuálně, protože situace se v jednotlivostech liší. Další bytové domy budou následovat. Chceme co nejdříve napravit chyby minulosti a dostát závazkům, které město před lety učinilo, ale vinou jeho tehdejšího pochybení je v současnosti sporná jejich platnost. Nyní nastolujeme spravedlnost pro historická družstva. Smlouvy se zkrátka mají plnit a nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního jednání,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva

Podrobněji jsme o celé problematice psali zde: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/dvacet-let-stare-procesni-chyby-u-druzstevnich-bytu-chce-mesto-vyresit-ve-prospech-druzstevniku-zas/.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy