Přeskočit na obsah

Město pokračuje ve snaze narovnat vlastnické vztahy u historické družstevní výstavby. Další krok k převodu učinilo u čtyř domů

04. května 2022

Na lednovém zasedání se zastupitelé zabývali tím, jak převést podíly na družstevních bytech vystavěných se státní podporou před zhruba 20 lety na jejich nájemníky. Na základě stanoveného procesu zpracoval Bytový odbor Magistrátu města Brna další čtyři adresné záměry bezúplatného převodu, které se týkají bytových domů na Adamcově. Celkem se situace dotýká 35 družstev.

Postup je takový, že zastupitelé schválí adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na konkrétních jednotkách, společných částech budovy a pozemcích, případně i úplatného převodu souvisejících pozemků. Následně bude město s družstvy jednat o podmínkách smluv o narovnání. Po schválení smluv zastupiteli a jejich uzavření budou podány návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na nabyvatele. 

„Na březnovém jednání zastupitelstva jsme schválili adresný záměr bezúplatného převodu podílů na bytových jednotkách u tří bytových domů na Majdalenkách, nyní předložíme podobný materiál pro další čtyři domy, tentokrát na Adamcově. S každým družstvem je potřeba jednat individuálně, protože situace se v jednotlivostech liší. Další bytové domy budou následovat. Chceme co nejdříve napravit chyby minulosti a dostát závazkům, které město před lety učinilo, ale vinou jeho tehdejšího pochybení je v současnosti sporná jejich platnost. Nyní nastolujeme spravedlnost pro historická družstva. Smlouvy se zkrátka mají plnit a nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního jednání,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva

Podrobněji jsme o celé problematice psali zde: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/dvacet-let-stare-procesni-chyby-u-druzstevnich-bytu-chce-mesto-vyresit-ve-prospech-druzstevniku-zas/.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.