Přeskočit na obsah

Dvacet let staré procesní chyby u družstevních bytů chce město vyřešit ve prospěch družstevníků, zastupitelé dnes schválili další postup

25. ledna 2022
Stát před dvaceti lety vyhlásil dotační program na podporu družstevní bytové výstavby. S převody bytů do vlastnictví družstevníků ale nastaly v obcích napříč Českou republikou problémy a historicky uzavřené závazky byly zpochybněny. V Brně se to týká více než 1 300 bytů. Zastupitelé dnes na základě provedených právních analýz i stanovisek ministerstev přijali postup, jak bezúplatné převody provést.

„Chtěla bych zdůraznit, že ze strany města nebyla nevůle majetek na družstevníky bezúplatně převést. To, co jsme řešili, byla volba správného postupu z hlediska práva tak, aby tento postup nebyl do budoucna napadnutelný. Že jde o správný přístup z pohledu morálky, bylo po celou dobu naprosto evidentní,“ uvedla při hlasování primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zastupitelé dnes schválili postup, jak vypořádat smlouvy o výstavbě, o sdružení a další obdobné smlouvy s 35 bytovými družstvy spravujícími bytové domy, jejichž výstavba byla spolufinancována prostřednictvím státních dotací z Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury. Tyto smlouvy byly uzavírány v letech 1997–2002. Město Brno do projektů nevkládalo kromě státních dotací jiné finanční prostředky. V několika případech vložilo do výstavby pozemek. Město Brno získalo i několik jednotek do svého výlučného vlastnictví (které nebudou součástí bezúplatného převodu). Hodnota vložených pozemků a bytových jednotek byla kompenzována odpovídající hodnotou poskytované dotace. Ostatní náklady na výstavbu hradila družstva, respektive jejich právní předchůdci.

Podle výše uvedených závazků má po 20 letech vázací doby od kolaudace bytových domů (ta byla prováděna v letech 1999–2005) dojít k bezúplatnému převodu spoluvlastnických podílů statutárního města Brna na bytových jednotkách a souvisejícím nemovitém majetku na členy družstev nebo družstva. Tento závazek je obsažen i ve smlouvách o nájmu bytu se členy bytových družstev. 22 družstev, resp. jejich členů, už město o převod spoluvlastnického podílu požádalo. „Narazili jsme ovšem na to, že se v celé republice objevily názory, které zpochybňovaly platnost uzavřených smluv kvůli formálním nebo procesním nedostatkům, například proto, že záměry budoucího bezúplatného převodu nevisely po zákonem požadovanou dobu na úřední desce a podobně,“ vysvětlil náměstek pro bydlení Jiří Oliva. „Právě kvůli zjevným nedokonalostem, které tento projekt provázely v minulosti, jsme řešení tohoto stavu věnovali maximální úsilí. Nechali jsme zpracovat rozsáhlou právní analýzu, vycházeli jsme z existujících judikátů i ze stanovisek ministerstev. Postup, který jsme nakonec zvolili, považuji za férový a spravedlivý vůči lidem a zároveň za bezpečný a nezpochybnitelný v intencích našeho právního řádu,“ doplnil Jiří Oliva.

V záležitosti bezúplatných převodů se tedy bude postupovat následovně: Zastupitelé schválí adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na konkrétních jednotkách, společných částech budovy a pozemcích. Následně bude město s družstvy jednat o podmínkách smluv o narovnání. Po schválení smluv zastupiteli a jejich uzavření budou podány návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na nabyvatele.

„Součástí celého procesu bude i vytvoření znaleckého posudku. Zákon říká, že město při tom musí stanovit odchylku od ceny obvyklé – je proto nutné udělat odhady ceny jednotlivých družstevních podílů,“ doplnil Jiří Oliva.Předpokládám, že prvními adresnými záměry se budou zastupitelé zabývat v řádu několika měsíců. To je ale první krok v celém procesu, který jich zahrnuje několik. Právně a administrativně jde o poměrně náročné úkony, na které mají vliv i různé zákonné lhůty, např. při výběrovém řízení na zhotovitele znaleckých posudků. Musí dojít k pečlivé kontrole majetkoprávních vztahů, záviset to bude také na součinnosti samotných družstev – jak budou městu poskytovat informace, jak rychle zvládnou vymezit jednotky, pokud tak dosud neučinila, a v jakém časovém horizontu založí společenství vlastníků jednotek,“ nastínil.

Celá záležitost se týká celkem 35 družstev.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.