Zastupitelé schválili záměr nabytí akcií Technologického parku a plán na snížení CO2 v ovzduší

  • 01. října 2019
  • 2 minuty čtení
První říjnový den se opět sešli brněnští zastupitelé. Na programu svého setkání měli 135 bodů. Jako první byl projednán materiál o záměru nabytí akcií Technologického parku. S tím souhlasila většina představitelů města. Potvrdil se tak zájem Brna o nákup zbylého podílu v této společnosti. Debatu následně vyvolal plán na snížení CO2 v ovzduší. Pro Akční plán udržitelné energetiky a klimatu nakonec hlasovalo 30 zastupitelů.

Jihomoravští zastupitelé na svém posledním zasedání odmítli koupi akcií Technologického parku. Následně obdrželo město Brno od společnosti P & O Netherlands B. V. nabídku na jejich prodej, a to za stejných podmínek jaké měl Jihomoravský kraj. Ten jednal o odkupu za 21,5 milionu eur. Rada města Brna vzala dopis s nabídkou na vědomí a Zastupitelstvo města Brna dnes souhlasilo se záměrem nabytí akcií. Nabídka je časově omezená do 5. listopadu letošního roku. Do této doby se společnost zavázala neprodat akcie jinému zájemci.

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 204 tisíc Kč na vybudování zelených střech, a to na tři již realizované projekty. Z dalšího ekologického programu na využití srážkové vody obdrží úspěšný žadatel 18 tisíc korun. 

Na pořadu dne byla i připravovaná rekonstrukce Arnoldovy vily. Centrem domu budou multifunkční místnosti, ve kterých se mohou pořádat diskusní setkání, odborná symposia a konference. Vznikne zde také Centrum dialogu, jehož tématem budou česko-německo-židovské vztahy a minulost. Do 2. světové války zde totiž vedle sebe tyto národnosti žily. Součástí objektu bude také provoz umělecké kavárny nebo otevřené zahrady. Předpokládá se, že opravy budou stát 123 milionů Kč. Na projekt bude podána žádost o dotaci prostřednictvím fondů EHP a Norska, program: Kulturní dědictví.

Město se systematicky věnuje i aktuální otázce klimatických změn. Zastupitelé schválili Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP). Od roku 2000, kdy se údaje podrobně sledují, klesly emise CO2 na území Brna o 8 %. Přistoupením k Paktu starostů a primátorů v roce 2017 se město zavázalo snížit je do roku 2030 celkem o 40 %. Eliminace zbývajících 32 % emisí plánuje město dosáhnout rozvojem lokálních obnovitelných zdrojů elektřiny nebo náhradou současných dopravních prostředků ve městě za vozidla fungující na elektřinu, CNG nebo bioplyn. Aktivně probíhá i spolupráce s brněnskými firmami. SECAP zohledňuje i to, že se město bude do budoucna rozvíjet a přizpůsobuje tomu navrhovaná opatření. Analyzuje také možné finanční zdroje, i ty mimo rozpočet města.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít