V příštím roce přibude v Brně 11 nových oblastí placeného stání

  • 26. září 2019
  • 2 minuty čtení
(and) – Do kterých oblastí se v příštím roce rozšíří rezidentní parkování je už jasnější. Rada města včera schválila harmonogram, podle kterého se od června do listopadu 2020 přidá jedenáct nových oblastí placeného stání.

Město počítá s rozšířením rezidentního parkování do oblastí 1-06 (Špitálka), 1-07 (Trnitá), 1-09 (Křídlovická), 1-10 (Bezručova), 1-21 (Rybářská), 1-16 (Žižkova), 1-15 (Dřevařská), 2-01 (Zborovská), 3-01 (Staňkova), 3-02 (Botanická) a 3-03 (Chodská). Oblasti Dřevařská, Rybářská, Bezručova a Křídlovická by se měly přidat od 1. června. Od 3. srpna je v plánu zařadit Staňkovu a Botanickou. V polovině září by se měly zapojit oblasti Špitálka, Trnitá a Žižkova. V půlce listopadu přijdou na řadu Chodská a Zborovská.

Oblasti 1-09 (Křídlovická), 1-10 (Bezručova) a 1-15 (Dřevařská) budou patřit do zóny B. To znamená, že regulace zde bude platit celodenně a návštěvníci (tedy ti, kteří nemají oprávnění pro rezidenty či abonenty) budou mít prvních 60 minut stání zdarma, poté zaplatí za každou hodinu 30 korun. Mohou zde také využít zvýhodněné návštěvnické předplacené oprávnění za 400 korun na týden, 1200 korun na měsíc nebo 12 tisíc korun za rok. U všech ostatních nově zaváděných oblastí pro rok 2020 se počítá se zónou C. I v ní mají návštěvníci první hodinu zdarma, dále platí 20 korun za hodinu parkování, a to pouze v době od 17 do 6 hodin. Přes den zde mohou i návštěvníci parkovat zdarma. Pro rezidenty a abonenty jsou pravidla jednotná bez ohledu na zóny.

Odbor dopravy bral při vypracovávání harmonogramu v úvahu celou řadu aspektů, jako je současný stav parkování ve vybraných lokalitách, nebo možnosti realizace dopravního značení a souvisejících úkonů, které musí v souvislosti se zaváděním nových oblastí placeného stání Magistrát města Brna provádět. Vliv má také počasí. Vodorovné dopravní značení je možné provádět až po ukončení zimního období. První oblasti se proto v příštím roce přidají až v červnu.

Dalším krokem po schválení harmonogramu je zpracování projektové dokumentace, stanovení dopravního značení, naplánování informační kampaně a řada dalších nezbytných činností. Obyvatelé nově přidaných oblastí se nemusejí obávat, že by se o změnách dozvěděli na poslední chvíli. Tak jako tomu bylo v posledních měsících, počítá město s informační kampaní, která umožní lidem včas se připravit na nové oblasti placeného stání. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít