V inovacích, vědě a podnikání máme evropskou úroveň - Tiskový servis

V inovacích, vědě a podnikání máme evropskou úroveň

Znáte #brnoregion? Pod tímto hashtagem se skrývají všechny brněnské a jihomoravské inovace. Někdy se o našem městě mluví jako o laboratoři budoucnosti. Tento přiléhavý název v sobě skrývá i dlouhodobou a cílenou podporu, které se dostává inovacím, vědě a výzkumu. Brno se těmto odvětvím cíleně věnuje už 15 let.

Maskotem letošních Dnů elektronové mikroskopie byl roztoč. Foto: Zdeněk Kolařík
Maskotem letošních Dnů elektronové mikroskopie byl roztoč. Foto: Zdeněk Kolařík

Univerzitní město – jakým je i Brno – na sebe váže vždy velké množství jedinečných studentských projektů, mnoho vědců a vědkyň a také aspiranty v různorodých oborech. Na to se před 15 lety rozhodla zaměřit i městská správa.

Cílem byla podpora a vytvoření prostoru pro rodící se startupy, rozvoj specifických odvětví, otevření se novým nápadům a zázemí pro jejich realizaci. Toto vše by šlo těžko uskutečnit jen z městské úrovně, proto vznikla Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, na níž se Brno podílí.

Dlouhodobá podpora inovací se zúročila. Jihomoravský kraj a město Brno se staly evropským podnikatelsky zaměřeným regionem pro rok 2024, a to jako první v České republice.

Rozvoj úzce souvisí s činností inovační agentury JIC, která posiluje podnikavost u studentů, pomáhá růst startupům a spolupracuje s místními nejúspěšnějšími firmami. JIC sídlí v Technologickém parku, což přispívá k provázanosti podnikání s univerzitami.

Celkově se veškeré iniciativy, společnosti a podpora spojily pod značku #brnoregion. Pod tímto hashtagem najdete klíčové obory, v nichž Brno vyniká, ale také obecné informace o tom, jak zde fungují inovační ekosystémy.

V čem jsme excelentní?

V Brně vidíme i ty nejmenší částečky a nebojíme se to ukázat, protože 30 procent elektronových mikroskopů pochází odsud. Díky mikroskopové platformě se vytvořila komunita firem a výzkumných i vzdělávacích institucí, které obor rozvíjejí a spolupracují s městem i krajem. Součástí je i prezentace oboru pro veřejnost – třeba při pravidelných Dnech elektronové mikroskopie.

Že hry hýbou světem, ví i v herním klastru. Zde spolupracují aktéři brněnského herního průmyslu od jednotlivců přes spolky až po univerzity. I díky tomuto propojení je Brno v tomto oboru fenoménem a úspěšnost jednotlivých her tomu odpovídá. Namátkou zmíníme jen pár názvů, které hravým lidem nebudou cizí: Mafia, Machinarium nebo Krycí jména.

Třetím vzkvétajícím oborem je kyberbezpečnost, kde se tmelící hmotou stal CyberSecurityHub, který založily tři univerzity: Masarykova, VUT v Brně a ČVUT v Praze. Jedním z projektů, který se týká kyberbezpečnosti, je CHESS. Na něm spolupracují zástupci regionu s estonskou stranou a cílem je vznik a prohloubení ekosystému sdílení a výměny účinných metod.

V Brně se žije také vesmírem. Inženýři, vědci i celé firmy spolupracují díky Space Clusteru s velkými hráči kosmického průmyslu – Evropskou kosmickou agenturou, společností Leonardo a dalšími. Na VUT pak např. otevřeli studijní obor Space Applications.

Tyto čtyři obory, které nesou inovace a rozvíjejí se asi nejvíce, ale nejsou jediné, jimž se v regionu daří. Velká pozornost se věnuje také kulturním a kreativním průmyslům. Jedno z center vzniklo v kreativním hubu KUMST. Ten nabízí tvůrcům zázemí, a to jak prostorové, tak informační a zkušenostní. Tvůrci se můžou dozvědět více o právu, financích či marketingu v kreativním odvětví.

Chcete mít nejčerstvější informace o brněnských inovačních projektech? Sledujte web in.brno.cz, kde se dozvíte mnohé o vědě, byznysu i o tom, jak dělat Brno chytrým. Spojuje se zde více oborů a zdrojů, které město podporuje, proto stránka funguje jako jedinečný rozcestník pro všechny zájemce o inovace.