Ulice Gorkého se proměňuje. Po opravě bude příjemnější a bezpečnější

  • 05. srpna 2019
  • 3 minuty čtení
(zug) – Ulice Gorkého patří k místům, kde bylo v posledních měsících hodně rušno. Město Brno tu nechalo kompletně obnovit kanalizaci, vodovody a plynovod. Na podzemní práce nyní navázala obnova povrchů, ulice nepřijde o zeleň ani legální parkovací místa. Hotovo by mělo být v prosinci.

V ulici Gorkého loni na jaře začaly Teplárny Brno vyměňovat parovody za horkovody. Jde o dlouhodobý projekt modernizace teplárenské sítě; letos pokračuje devátým rokem. Práce skončily na podzim 2018 a navázala na ně obnova kanalizace, vodovodů a plynovodu. Trvání celé investiční akce je tedy delší, ale díky koordinaci zapojených organizací se všechny nutné opravy provedou tak, aby se ulice nemusela rozkopávat teď a po pár letech znovu. 

Kolik třešní, tolik hrušní

„Nyní se dokončují kanalizační přípojky v úseku Obilní trh – Čápkova, vodovody jsou téměř hotovy, plynovod také,“ popsal Jaromír Peška z Brněnských vodáren a kanalizací. 

Na řadu tak přichází obnova povrchů a veřejného osvětlení. V úseku Čápkova–Úvoz už je hotovo, na komunikacích se pracuje mezi Veveří a Jiráskovou. Novou vozovku a chodníky později doplní zeleň a mobiliář, tedy sloupky, lavičky, stojany na kola nebo odpadkové koše. 

A právě zeleň je častým tématem dotazů Brňanů. „Obrací se na mě znepokojení občané z oblasti Gorkého, zda zde po rekonstrukci opravdu budou stromy. Úprava povrchu tomu totiž zatím nenasvědčuje,“ uvedla na Facebooku například zastupitelka městské části Brno-střed Jasna Flamiková. 

„Místa pro výsadbu zeleně respektují nové uspořádání ulice a často se nachází tam, kde byl dříve chodník či vozovka. Proto většinou zatím nepřipomíná plnohodnotný výsadbový prostor, ten bude dokončen až po realizaci komunikačních ploch. Podkladní materiál a stavební odpad bude vytěžen do hloubky minimálně 60 centimetrů a bude nahrazen zeminou,“ vysvětlila Alexandra Koutná z Veřejné zeleně města Brna. 

V místech, kde by byly záhony překážkou, budou povrchy zadlážděny, ale prostor pro růst stromů bude podle Koutné vytvořen pod povrchem za pomoci tzv. prokořenitelných buněk. Celkem je na ulicích Gorkého a Arne Nováka navrženo 53 míst pro výsadbu stromů, z toho 11 je budovaných za pomoci prokořenitelných buněk a 42 jako otevřené záhony. Na Gorkého budou vysazeny velkokorunné třešně ptačky v plnokvěté formě, na ulici Arne Nováka okrasné hrušně. Stromy v záhonech doplní podsadba trvalek a půdopokryvných růží.

Nelegálních parkovacích míst ubyde

Kromě zeleně se lidé zajímají také o parkovací místa, vznikla např. petice za lepší parkování v ulicích Gorkého a Arne Nováka.

Projektová dokumentace stavby vycházela ze studie, která skloubila technické požadavky dopravy s představou Úřadu městské části Brno-střed o dopravní a pobytové funkci obou ulic. Prostor byl totiž využívaný pouze k dopravě (jako parkovací ulice), nebyl přívětivý pro obyvatele ani uživatele lokality. Trasa umožňovala průjezd poměrně vysokou rychlostí, nebyly zde žádné zpomalovací prahy. Křižovatky s většinou navazujících ulic byly rozlehlé, a umožňovaly tak i nedovolené parkování v rozhledových trojúhelnících.

„Počítá se s tím, že parkovacích míst bude na Gorkého a Arne Nováka o 35 méně, na úkor těch nelegálních. Přibude ale 35 míst v nových hromadných garážích pod filozofickou fakultou,“ vypočítává Jaromír Peška. 

Výsledná rekonstrukce komunikace ve spojení se systémem rezidentního parkování přinese obyvatelům obou ulic i ostatním uživatelům zvýšení komfortu a větší bezpečnost v silničním provozu.

Investorem komplexní obnovy ulic Gorkého a Arne Nováka je město Brno, které za rozsáhlé práce pod povrchem i nad ním zaplatí téměř 90 milionů korun. S dokončením projektu se počítá letos v prosinci.

Nenechte si ujít