Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/046 konané 16. 10. 2019

16. října 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí účelových investičních transferů na zastínění dětských hřišť v MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-
-jih, MČ Brno-Medlánky, MČ Brno-sever a MČ Brno-střed; 24 více tisková zpráva

-    poskytnutí účelového investičního transferu MČ Brno-sever v celkové výši 1,2 milionu Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na zpomalování odtoku dešťových vod a jejich zadržení v lokalitě Čertova rokle. MČ Brno-sever vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 27. 11. 2020; 25 více tisková zpráva

-    poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 295 tisíc Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 základním školám v Brně na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů; 31 více tisková zpráva

-    rozpočtové opatření z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu OŠMT MMB (curling); 37 více tisková zpráva

RMB schvaluje

-    zařazení nové investiční akce „Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích“ s celkovými náklady 380 tisíc Kč a dobou realizace v roce 2019–2021 do závazného plánu kapitálových výdajů města; 17 více tisková zpráva

-    zadání projektu „Digitalizace radnice“, který obsahuje také zadání náplně činnosti stejně pojmenované pracovní skupiny; 57 více tisková zpráva  

-    zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci bytového domu Křenová 277/76; 96 více tisková zpráva

-    investiční záměr „Cyklistická stezka Valchařská–Olší (MČ Brno-Maloměřice a Obřany).“ Celkové náklady by měly být více než 23 milionů korun; 129

RMB jmenuje

-    zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka do hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky „Doplnění veřejného osvětlení kolem dětského hřiště“ zajišťované Veřejnou zelení města Brna; 18 více tisková zpráva

RMB souhlasí

-    se zpracováním investičního záměru na akci „Sběrné středisko odpadů Chelčického“; 16 více tisková zpráva

RMB vybírá

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Společná prezentace statutárního města Brna
a Jihomoravského kraje na EXPO 2020 v Dubaji – ideový koncept, návrh expozice, prováděcí dokumentace a autorský dozor“ nabídku společnosti CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS; 58 více tisková zpráva

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a" nabídku společnosti PS BRNO, s. r. o.; 116 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    Závěrečnou zprávu festivalu SERIAL KILLER 2019 a doporučuje ZMB schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 3,5 milionu Kč z rozpočtu města Brna v letech 2019–2020 společnosti Telepunk na realizaci tohoto festivalu. První splátka ve výši 500 tis. Kč má být poskytnuta v roce 2019 a zbývající 3 miliony Kč v roce 2020. Druhá splátka však bude poskytnuta až po vyúčtování první splátky; 66

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz




Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.