Přeskočit na obsah

V Králově Poli vznikne sběrné středisko odpadů

16. října 2019

Od roku 2009 není v Králově Poli v provozu sběrné středisko odpadů. To se v budoucnu změní. Radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na jeho vybudování v ulici Chelčického.

V roce 2009 byl ukončen provoz Sběrného střediska odpadů Milíčova kvůli budování Královopolského tunelu. Ročně zde bylo odebráno v průměru 470 tun odpadů.

„V Králově Poli od té doby není v provozu žádné takové středisko a vzhledem k velikosti městské části a počtu obyvatel je to neúnosný stav. Nové sběrné středisko v ulici Chelčického vznikne v místě skladového areálu, takže využijeme už zastavěné území. Výhodná je i jeho dobrá dopravní dostupnost, protože bude sloužit i k odkládání objemných odpadů,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Brněnští radní dnes odsouhlasili zpracování investičního záměru na vybudování Sběrného střediska odpadů Chelčického (SSO). Bude sloužit k odkládání objemných, nebezpečných a materiálově využitelných složek komunálních odpadů, stavebních sutí a pneumatik (odpady vzniklé občanům).

Umístění střediska není v souladu se schváleným Územním plánem města Brna, protože se zčásti nachází
v plochách zeleně. V konceptu územního plánu je ve všech třech variantách plocha celého SSO lokalizována v návrhové ploše komerční vybavenost. Za současného stavu tak může být povoleno jako stavba dočasná. Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kancelář architekta města Brna upraví využití ploch v rámci zpracování nového územního plánu tak, aby se celý areál SSO nacházel v plochách technické infrastruktury a SSO bylo možné následně povolit jako stavbu trvalou.

Sběrné středisko odpadů Chelčického vyroste na místě skladů firmy STRABAG. Výpověď z nájemní smlouvy a podmínky opuštění areálu zajistí městská část Královo Pole, která má předmětné pozemky svěřeny. Realizace nového SSO tak bude vyžadovat minimální investiční náklady.

Vlastníkem střediska bude město Brno a obsluhu zajistí společnost SAKO Brno.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.