Spolupráce Brna a Policie ČR přinesla první změny v dopravě

  • 26. září 2017
  • 2 minuty čtení
(taz) – Od pondělní ranní dopravní špičky se policisté i strážníci více podílí na řízení dopravy na vybraných problematických místech v Brně. Jde o první z opatření, na kterých se dohodla nově vytvořená pracovní skupina zástupců města Brna, Policie České republiky, Městské policie Brno, Dopravního podniku města Brna a Brněnských komunikací.

 Společně řešili situaci týkající se aktuálních uzavírek i vhodnost dalších dopravních opatření, která mohou co nejrychleji zlepšit průjezdnost kritických úseků. Na koordinaci vhodných opatření se minulý týden shodli primátor města Brna Petr Vokřál a ředitel Krajského ředitelství Jihomoravského kraje Leoš Tržil.

„Velice si cením toho, že se nám podařilo dohodnout na společném řešení aktuální situace, kterou budeme společně průběžně řešit nad rámec zákonných povinností zúčastněných stran při projednávání a stanovování objízdných tras,“ zhodnotil primátor města Brna Petr Vokřál.

„Společně jsme identifikovali místa, která v aktuální situaci tvoří největší problémy. Na základě toho byla navržena některá rychlá opatření pro zlepšení situace, která nyní projdou schvalovacím procesem. Jde například o doplnění informativních dopravních značek na problematická místa či o změnu dopravního značení či organizace dopravy v místech, která působí problémy. Navržená opatření budou v dalších dnech prověřena a namodelována a následně také postupně uváděna do praxe,“ uvedl za pracovní skupinu brněnský policejní ředitel Martin Kotlan.

Byla také stanovena místa se zvýšenou přítomností policie či strážníků při řízení dopravy. Jde především o oblast Zvonařky, Dornychu a Plotní a křižovatku u Koliště a Bratislavské. Na těchto místech budou policisté a strážníci po vzájemné dohodě přítomni vždy v dopravní špičce, aby zde byl provoz plynulejší. Daří se tím také minimalizovat situace, kdy dojde k zablokování křižovatky.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít