Špilberk odhaluje tajemství stavebních řemesel

  • 31. května 2017
  • 1 minuta čtení
(mak) – Se středověkými a novověkými stavebními řemesly a také s výsledky práce jejich představitelů, které se otiskly do tváře města Brna, seznamuje návštěvníky výstava Stavba jako Brno.

V prvním patře jižního křídla hradu Špilberku ji připravilo Muzeum města Brna. Potrvá od 1. června do 31. prosince.

Impulsem k vytvoření expozice byl pro její autory fakt, že v současné době jsou informace o stavebním vývoji města rozdrobeny do mnoha, povětšinou odborných článků a studií. Proto se rozhodli stav dosavadního poznání jednoduše shrnout a přiblížit jej široké veřejnosti, včetně dětí. Výstava vznikla ve spolupráci s několika brněnskými institucemi a také s Národním technickým muzeem v Praze.

Téma projektu vymezují dva milníky: stavba městských hradeb v hlubší historii a hradby novodobé, tedy panelová sídliště. Jednotlivé expozice, které prezentují stavební řemesla, mají vždy jednotící prvek – kostel, hradbu, měšťanský dům a hrad (pevnost).

Větší prostor dostává na výstavě také stavební vývoj samotného hradu Špilberku. A poprvé na Moravě má veřejnost možnost podívat se zblízka na repliky středověkých stavebních strojů, tedy dřevěného jeřábu a beranidla. „Beranidlo sice vzhledem k podmínkám nemáme možnost nikde využít, ale s jeřábem budeme ve vybraných termínech pracovat,“ uvedl kurátor.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít