Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec se zdárně blíží realizaci. Město je připraveno podat žádost o územní rozhodnutí

  • 13. října 2021
Sociálně-zdravotní komplex na Červeném kopci je zase blíže své realizaci. Radní dnes schválili vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění této stavby. Zdravotní zařízení následné péče bude disponovat třemi pavilony propojenými jednopodlažní vstupní halou.

Na Červeném kopci vznikne sociálně-zdravotní komplex, který se bude specializovat na následnou péči o dlouhodobě nemocné. „Projektová dokumentace je v tuto chvíli vyhotovena a schválena. Byl tedy překonán další mezník v přípravě projektu. Nový komplex se 150 lůžky v 75 dvoulůžkových pokojích pro dlouhodobě nemocné se posune k územnímu řízení a následně k výběru zhotovitele,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Komplex je situován do tří samostatných pavilonů, které budou propojeny jednopodlažní vstupní halou. Součástí vstupní haly budou atria zajišťující přirozené světlo. „Střecha vstupní haly je projektována jako pobytová. Bude osázena vhodnou vegetací a zároveň se takto přirozeně propojí okolní zahrada se samotným zdravotnickým zařízením. Celkově pro nás byla významná udržitelnost a ekologie budov, proto budou mít i jednotlivé pavilony zelenou střechu. Ta významně pomáhá ochlazovat okolí v horkých letních dnech a naopak v zimě poskytuje nutnou izolaci. Srážková voda se bude kumulovat v retenčních nádržích a bude dále využívána například k zavlažování,“ doplnil Petr Hladík.

Jednotlivé pavilony budou čtyřpodlažní a kromě zázemí pro pacienty bude zdravotnický komplex vybaven ordinacemi lékařů, pracovnami zdravotních sester, rehabilitačními místnostmi, prostory stacionární péče, společnými prostory, jídelnami, sociálním zázemím a dalším vybavením. „V projektu se počítá také s 51 parkovacími místy, kdy 40 z nich bude zakryto pergolou. Toto rozvržení jsme prostřednictvím Kanceláře architekta města řešili i s městskou částí Brno-střed. Komplex bude postaven podle projektu společnosti RANGHERKA 5. Plocha na Červeném kopci je připravena na stavbu, protože v loňském roce proběhla nutná demolice původních budov léčebny dlouhodobě nemocných,“ dodal radní za oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.  

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy