Sochy v ulicích: prostor dostanou i performance

  • 07. června 2017
  • 3 minuty čtení
(mak) – Pošesté se do Brna vrací přehlídka Sochy v ulicích – Brno art Open 2017.

Od 7. června do 28. srpna dotvoří brněnský veřejný prostor třináct realizací a performancí zahraničních i tuzemských autorů, kteří se v duchu letošního goethovského motta Báseň a pravda/Dichtung und Wahrheit vyjadřují k otázkám umělecké pravdy – i s ohledem na dnešní „dobu postfaktickou“.

Už tradičně chce projekt Sochy v ulicích – Brno Art Open, který ve spolupráci s městem pořádá Dům umění města Brna, nabídnout nový a neotřelý pohled na fenomén zvaný socha a současně rozvinout diskusi nad smyslem a účelem výtvarného umění ve veřejném prostoru. ¨

Brňané se tak ani letos nebudou v ulicích a dalších prostorách města setkávat pouze se sochami v úzkém slova smyslu, ale také s uměleckými instalacemi a performancemi.

„Na umění oceňujeme jeho schopnost vzdorovat jednoznačné interpretaci,“ zdůrazňují kurátoři letošní přehlídky Tomáš Knoflíček a Libor Novotný, kteří si jako její zastřešující téma zvolili titul životopisu J. W. Goetha Báseň a pravda/Dichtung und Wahrheit. Odkazují tak na vztah mezi vědou a uměním, na to, jak se střetává či míjí poetické a exaktní myšlení. Společně s umělci i diváky chtějí hledat, nikoliv nutně nalézat podstatu tzv. umělecké pravdy i její – byť jen vnější – souvislost s aktuálním fenoménem post-pravdy.

„Umění nezapadlo a nezapadá do uzavřeného rámce vědeckého myšlení, nenabízí jednoznačné odpovědi, a i když o něm v minulosti platilo přesvědčení, že disponuje schopností dotýkat se pravdy, dnes je vystaveno spíše nedůvěře a všeobecné skepsi,“ vysvětlují Knoflíček s Novotným východiska své kurátorské práce.

Letní sníh i oteklá dlažba

O pozornost „kolemjdoucích“ letos usiluje třináct umělců z Česka, Slovenska, Polska, Německa či Nizozemska. Před vchodem do Domu umění bude například znepokojivě čnít v létě nepatřičná Kinterova hora zašlého, pozvolna odtávajícího sněhu, která se právě proto stala uměním. Do parku za Domem umění položil Tomáš Hlavina gigantickou knihu, v níž si každý může číst po svém, dlažbu na Římském náměstí nechal kvůli lidským informačním virům „otéct“ Martin Kochan.

Zdánlivou muzeální expozici zdánlivých minerálů nainstaloval Philip Topolovac ve Velkém Špalíčku, kousek dál v průchodu za Domem pánů z Kunštátu umístil Ján Gašparovič moderní poustevnu. Díla dalších umělců Alexeye Klyukova a Vasila Artamonova, Pavla Karouse, Josefa Mladějovského, Pavla Sterce či Christofa Zwienera najdou zájemci na Údolní ulici, v parku na Moravském náměstí, v průchodu nárožního domu na ulici Dornych a Křenová, v parku při Právnické fakultě MU na Veveří a u vchodů do krytu civilní obrany pod Petrovem.

Julia Gryboś a Barbora Zentková připravily sochu¬-událost, tedy hudební performanci 14. června na oživení domu na Kobližné ulici 461/22. Oldřich Morys pošle do ulic dobrovolníky valit balvan a „šířit poselství“ této absurdní mise. A Helmut Smits bude na Malinovského náměstí „shromažďovat čas“.

Za sochami je možné se vydat s mapkou, která je zdarma k dispozici v Domě umění. Více informací o přehlídce a jejím doprovodném programu lze získat na stránkách www.dum-umeni.cz.
Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít