Přeskočit na obsah

Radní schválili doporučení pro řešení vybraných sporných otázek týkajících se návrhu územního plánu

27. ledna 2021
Město Brno pokračuje ve vypořádávání připomínek a námitek k návrhu nového územního plánu. Pro řešení vybraných celoměstsky významných lokalit, které jsou problematické, předložil určený zastupitel ve spolupráci s Odborem územního plánování a Kanceláří architekta města Brna jednotlivá doporučení pro řešení. Ta dnes projednali radní a shodli se na nich.

„V rámci procesu veřejného projednání návrhu nového územního plánu města Brna jsme obdrželi několik připomínek městských částí, které se týkaly také vybraných celoměstsky významných rozvojových lokalit. Tyto připomínky se často shodovaly s námitkami a připomínkami veřejnosti či občanských sdružení. Věnovali jsme jim náležitou pozornost a doporučili jejich řešení. Na dnešním zasedání Rady města Brna jsme jich projednali devatenáct,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

K vybraným problematickým oblastem byl předložen materiál, který obsahoval doporučení Odboru územního plánování a rozvoje (jakožto pořizovatele nového územního plánu) k řešení, která byla konzultována s Kanceláří architekta města Brna (zpracovatel nového územního plánu). „Co se týče vybraných lokalit, kterých se projednaný materiál týkal, můžeme zmínit například oblasti v Medlánkách, Bohunice-Lány, Černovickou terasu, průmyslové zóny v Tuřanech, Žlutý kopec, Červený kopec nebo oblast Pod Mniší horou. Zároveň materiál obsahoval i doporučení k řešení problematiky územních rezerv a zohlednil záměry, které nebyly projednány, ale nyní evidujeme žádost o jejich doplnění do návrhu územního plánu, například zamýšlený projekt tramvajové linky na Vinohrady,“ dodal Filip Chvátal.

Schválená doporučení budou radním Filipem Chvátalem, kterého k této věci určilo Zastupitelstvo města Brna, zohledněna v rámci vypořádání výsledků veřejného projednání nového územního plánu.

Město Brno na nový územní plán čeká mnoho let. Ten současný platí od roku 1994 a je pro aktuální potřeby nevyhovující. Zákon ukládá obcím pořídit nový územní plán nejpozději do konce roku 2022. Město proto činí veškeré kroky, aby tomuto požadavku vyhovělo. Kancelář architekta města Brna odevzdala magistrátu na konci roku 2019 návrh nového územního plánu. Ten prošel kontrolou a následně byl oficiálně projednán s veřejností. Nyní se město vypořádává s námitkami a připomínkami, které byly k návrhu územního plánu uplatněny. Druhé veřejné projednání se uskuteční v druhé polovině roku 2021.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Nevyužité fotbalové hřiště v Bosonohách se díky participativnímu rozpočtu proměnilo ve „Sportovně-relaxační lesní zónu“

Ukázkami jízdy na pumptracku i závody pro děti a mládež ve čtvrtek slavnostně odstartuje novou kapitolu své existence někdejší fotbalové hřiště v bosonožském lese. Myšlenka jeho revitalizace uspěla v roce 2020 v participativním rozpočtu a o tři roky a tři miliony později je „Sportovně-relaxační lesní zóna“ připravená na návštěvníky a návštěvnice. 

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

AKTUALIZACE 3. 10. 13:45 Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ dnes odstartovala křtem galerijní tramvaje. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.