Radní schválili doporučení pro řešení vybraných sporných otázek týkajících se návrhu územního plánu - Tiskový servis

Radní schválili doporučení pro řešení vybraných sporných otázek týkajících se návrhu územního plánu

  • 27. ledna 2021
  • 2 minuty čtení

Město Brno pokračuje ve vypořádávání připomínek a námitek k návrhu nového územního plánu. Pro řešení vybraných celoměstsky významných lokalit, které jsou problematické, předložil určený zastupitel ve spolupráci s Odborem územního plánování a Kanceláří architekta města Brna jednotlivá doporučení pro řešení. Ta dnes projednali radní a shodli se na nich.

„V rámci procesu veřejného projednání návrhu nového územního plánu města Brna jsme obdrželi několik připomínek městských částí, které se týkaly také vybraných celoměstsky významných rozvojových lokalit. Tyto připomínky se často shodovaly s námitkami a připomínkami veřejnosti či občanských sdružení. Věnovali jsme jim náležitou pozornost a doporučili jejich řešení. Na dnešním zasedání Rady města Brna jsme jich projednali devatenáct,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

K vybraným problematickým oblastem byl předložen materiál, který obsahoval doporučení Odboru územního plánování a rozvoje (jakožto pořizovatele nového územního plánu) k řešení, která byla konzultována s Kanceláří architekta města Brna (zpracovatel nového územního plánu). „Co se týče vybraných lokalit, kterých se projednaný materiál týkal, můžeme zmínit například oblasti v Medlánkách, Bohunice-Lány, Černovickou terasu, průmyslové zóny v Tuřanech, Žlutý kopec, Červený kopec nebo oblast Pod Mniší horou. Zároveň materiál obsahoval i doporučení k řešení problematiky územních rezerv a zohlednil záměry, které nebyly projednány, ale nyní evidujeme žádost o jejich doplnění do návrhu územního plánu, například zamýšlený projekt tramvajové linky na Vinohrady,“ dodal Filip Chvátal.

Schválená doporučení budou radním Filipem Chvátalem, kterého k této věci určilo Zastupitelstvo města Brna, zohledněna v rámci vypořádání výsledků veřejného projednání nového územního plánu.

Město Brno na nový územní plán čeká mnoho let. Ten současný platí od roku 1994 a je pro aktuální potřeby nevyhovující. Zákon ukládá obcím pořídit nový územní plán nejpozději do konce roku 2022. Město proto činí veškeré kroky, aby tomuto požadavku vyhovělo. Kancelář architekta města Brna odevzdala magistrátu na konci roku 2019 návrh nového územního plánu. Ten prošel kontrolou a následně byl oficiálně projednán s veřejností. Nyní se město vypořádává s námitkami a připomínkami, které byly k návrhu územního plánu uplatněny. Druhé veřejné projednání se uskuteční v druhé polovině roku 2021.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Další články z rubriky