Radní jmenovali porotce architektonicko-urbanistické soutěže na návrh nového vchodu Ústředního hřbitova

  • 21. dubna 2021
Na začátku letošního roku souhlasila Rada města Brna s přípravou architektonicko-urbanistické soutěže na návrh nové podoby hlavního vstupu Ústředního hřbitova. Na dnešním zasedání jmenovali radní porotu soutěže. Ta bude složena ze zástupců města, správce hřbitova, Kanceláře architekta města Brna, Národního památkového ústavu a odborníků.

„Město Brno usiluje o modernizaci technického administrativního zázemí Ústředního hřbitova a rozšíření služeb pro návštěvníky. Soutěž si klade za cíl vylepšit veřejné prostranství a vstup z ulice Vídeňská včetně řešení povrchů. Jejím předmětem bude i návrh výstavby provozních budov podél ohradní zdi a objektu občerstvení nebo kamenického obchodu. Stánky na ulici pak nahradí květinářství, díky čemuž bude místo reprezentativnější a úhlednější. Neméně důležitou součástí soutěže budou i sadové úpravy a výsadba zeleně,“ připomenul důvody pro uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Přípravu soutěže má na starosti Kancelář architekta města Brna, která v této věci spolupracuje se Správou hřbitovů města Brna. Jmenování poroty architektonicko-urbanistické soutěže je potřebným krokem před samotným vyhlášením soutěže. „Porota bude mít 12 členů a bude rozdělena na závislou a nezávislou část. Zasednou v ní zástupci samosprávy, správce hřbitova, Kanceláře architekta města Brna, Národního památkového ústavu a architekti. Porotci si samozřejmě mohou dle potřeby přizvat znalce v různých oborech,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Rada města Brna dnes jmenovala za členy poroty:

Závislá část poroty:
Ing. Alena Říhová, ředitelka SHMB (zástupce Správy hřbitovů města Brna);
Mgr. Petr Hladík (zástupce města Brna);
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM;

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (zástupce města Brna), jako náhradník;
Bc. Tomáš Koláčný (zástupce města Brna), jako náhradník;
Ing. arch. Pavel Wewiora, Národní památkový ústav, jako náhradník;


Nezávislá část poroty:
prof. Ing. arch. Ján Stempel (Praha);
doc. Ing. arch. Antonín Novák (Brno);
Ing. Jakub Chvojka (Plzeň);
Ing. arch. Rudolf Grimm (Žďár nad Sázavou);

Ing. arch. Lukáš Pecka (Brno), jako náhradník;
Ing. Klára Zahradníčková (Brno), jako náhradnice.


Samotné vyhlášení soutěže je plánováno na červen letošního roku.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy