Pro ubytování lidí uprchlých před válkou je k dispozici 118 bytů. O jejich obsazení si rozhodnou městské části, mohou se řídit doporučením města - Tiskový servis

Pro ubytování lidí uprchlých před válkou je k dispozici 118 bytů. O jejich obsazení si rozhodnou městské části, mohou se řídit doporučením města

  • 23. března 2022
  • 3 minuty čtení

Městské části mohou pronajímat byty mimo režim schválených pravidel státním příslušníkům Ukrajiny, kterým byla od data 24. 2. 2022 udělena dočasná ochrana v režimu zákona „Lex Ukrajina“. Jedná se o 118 bytů v 16 městských částech. Nadto bude k dispozici 15 bytů v domech s pečovatelskou službou.

„Na základě výzvy města nahlásily městské části 118 bytů, které mohou a chtějí poskytnout pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Jedná se velmi často o prostory, které bylo nutné alespoň provizorně opravit, připojit je na energie a alespoň částečně vybavit. Současně projevily zájem, aby měly samy možnost rozhodovat o tom, komu a za jakých podmínek bydlení umožní, včetně toho, že budou postupovat mimo rámec Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna při pronájmu bytů v domech svěřených městským částem. Ze strany města je tedy nutné, aby byl takový režim projednán v jeho samosprávných orgánech a v pravidlech byly schváleny potřebné výjimky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kromě změn v pravidlech schválila Rada města Brna několik doporučení pro městské části. „Prvním jsou Kritéria pro prioritizaci žadatelů o byt v souvislosti s migrační krizí. Podle našeho názoru by měli být přednostně ubytováni lidé se závažnou bytovou situací, tedy především pokud nouzově přespávají v halách či tělocvičnách. Také je zohledněna rodinná situace, tedy nízký věk dětí, rizikové faktory, což znamená, že je uchazeč bez partnera nebo jiné soběstačné dospělé osoby, a dále zdravotní stav nebo vysoký věk. Přihlížet by se také mělo k tomu, z jaké oblasti Ukrajiny lidé přicházejí. Z našeho pohledu je vhodná spolupráce s magistrátním Odborem sociální péče, který může s výběrem vhodných nájemníků pomoci a zajistit perspektivu bezproblémového soužití a postupné integrace,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková. Druhé doporučení zmínil 3. náměstek primátorky Jiří Oliva: „Navrhujeme, aby městské části pronajímaly byty nájemcům, kteří jsou schopni vlastní výdělečnou činností či pomocí sociálních dávek hradit nájem a další služby.“

Rada města Brna schválila podmínku, že nájemné bude stanoveno minimálně v částce 63,51 Kč/m2/měsíc do 30. 6. 2022 a v částce 65,92 Kč/m2/měsíc od 1. 7. 2022. „Protože evidujeme požadavky městských částí, aby mohly pro případ krátkodobé pomoci nájemné snížit nebo poskytnout byt formou bezplatné výpůjčky, předkládáme tuto výjimku ke schválení zastupitelstvu, které má kompetenci rozhodnout. Městské části tak dostanou do ruky nástroj, jak vyhodnotit potřeby uprchlíků a jak jim dle svého uvážení efektivně pomoci,“ upřesnil náměstek Jiří Oliva a dodal: „Městské části také budou moci nabídnout byty nebo jejich část Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině jako kapacitu k zajištění krátkodobého ubytování.“

Rada města Brna také souhlasila s tím, že pro potřeby ubytování uprchlíků bude uvolněno 15 bytů v těch domech s pečovatelskou službu, které nejsou svěřeny městským částem.

Městské části a počty bytů nabídnutých k ubytování uprchlíků z Ukrajiny
•    MČ Brno – Maloměřice a Obřany – 1 byt
•    MČ Brno-Židenice – 16 bytů
•    MČ Brno-střed – 19 bytů
•    MČ Brno-sever – 25 bytů
•    MČ Brno-Líšeň – 10 bytů
•    MČ Brno – Královo Pole – 10 bytů
•    MČ Brno – Řečkovice a Mokrá hora – 3 byty
•    MČ Brno – Nový Lískovec – 5 bytů
•    MČ Brno-Slatina – 11 bytů
•    MČ Brno-Vinohrady – 2 byty
•    MČ Brno-Komín – 4 byty
•    MČ Brno-Kohoutovice – 3 byty
•    MČ Brno-Žabovřesky – 2 byty
•    MČ Brno-Jundrov – 2 byty
•    MČ Brno-Černovice – 3 byty
•    MČ Brno – Starý Lískovec – 2 bytyTiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky