Přeskočit na obsah

Pro ubytování lidí uprchlých před válkou je k dispozici 118 bytů. O jejich obsazení si rozhodnou městské části, mohou se řídit doporučením města

23. března 2022
Městské části mohou pronajímat byty mimo režim schválených pravidel státním příslušníkům Ukrajiny, kterým byla od data 24. 2. 2022 udělena dočasná ochrana v režimu zákona „Lex Ukrajina“. Jedná se o 118 bytů v 16 městských částech. Nadto bude k dispozici 15 bytů v domech s pečovatelskou službou.

„Na základě výzvy města nahlásily městské části 118 bytů, které mohou a chtějí poskytnout pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Jedná se velmi často o prostory, které bylo nutné alespoň provizorně opravit, připojit je na energie a alespoň částečně vybavit. Současně projevily zájem, aby měly samy možnost rozhodovat o tom, komu a za jakých podmínek bydlení umožní, včetně toho, že budou postupovat mimo rámec Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna při pronájmu bytů v domech svěřených městským částem. Ze strany města je tedy nutné, aby byl takový režim projednán v jeho samosprávných orgánech a v pravidlech byly schváleny potřebné výjimky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kromě změn v pravidlech schválila Rada města Brna několik doporučení pro městské části. „Prvním jsou Kritéria pro prioritizaci žadatelů o byt v souvislosti s migrační krizí. Podle našeho názoru by měli být přednostně ubytováni lidé se závažnou bytovou situací, tedy především pokud nouzově přespávají v halách či tělocvičnách. Také je zohledněna rodinná situace, tedy nízký věk dětí, rizikové faktory, což znamená, že je uchazeč bez partnera nebo jiné soběstačné dospělé osoby, a dále zdravotní stav nebo vysoký věk. Přihlížet by se také mělo k tomu, z jaké oblasti Ukrajiny lidé přicházejí. Z našeho pohledu je vhodná spolupráce s magistrátním Odborem sociální péče, který může s výběrem vhodných nájemníků pomoci a zajistit perspektivu bezproblémového soužití a postupné integrace,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková. Druhé doporučení zmínil 3. náměstek primátorky Jiří Oliva: „Navrhujeme, aby městské části pronajímaly byty nájemcům, kteří jsou schopni vlastní výdělečnou činností či pomocí sociálních dávek hradit nájem a další služby.“

Rada města Brna schválila podmínku, že nájemné bude stanoveno minimálně v částce 63,51 Kč/m2/měsíc do 30. 6. 2022 a v částce 65,92 Kč/m2/měsíc od 1. 7. 2022. „Protože evidujeme požadavky městských částí, aby mohly pro případ krátkodobé pomoci nájemné snížit nebo poskytnout byt formou bezplatné výpůjčky, předkládáme tuto výjimku ke schválení zastupitelstvu, které má kompetenci rozhodnout. Městské části tak dostanou do ruky nástroj, jak vyhodnotit potřeby uprchlíků a jak jim dle svého uvážení efektivně pomoci,“ upřesnil náměstek Jiří Oliva a dodal: „Městské části také budou moci nabídnout byty nebo jejich část Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině jako kapacitu k zajištění krátkodobého ubytování.“

Rada města Brna také souhlasila s tím, že pro potřeby ubytování uprchlíků bude uvolněno 15 bytů v těch domech s pečovatelskou službu, které nejsou svěřeny městským částem.

Městské části a počty bytů nabídnutých k ubytování uprchlíků z Ukrajiny
•    MČ Brno – Maloměřice a Obřany – 1 byt
•    MČ Brno-Židenice – 16 bytů
•    MČ Brno-střed – 19 bytů
•    MČ Brno-sever – 25 bytů
•    MČ Brno-Líšeň – 10 bytů
•    MČ Brno – Královo Pole – 10 bytů
•    MČ Brno – Řečkovice a Mokrá hora – 3 byty
•    MČ Brno – Nový Lískovec – 5 bytů
•    MČ Brno-Slatina – 11 bytů
•    MČ Brno-Vinohrady – 2 byty
•    MČ Brno-Komín – 4 byty
•    MČ Brno-Kohoutovice – 3 byty
•    MČ Brno-Žabovřesky – 2 byty
•    MČ Brno-Jundrov – 2 byty
•    MČ Brno-Černovice – 3 byty
•    MČ Brno – Starý Lískovec – 2 bytyTiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.