Práce na rozšíření Šámalovy a úpravě Zábrdovické začínají - Tiskový servis

Práce na rozšíření Šámalovy a úpravě Zábrdovické začínají

  • 03. června 2024
  • 3 minuty čtení

Poklepáním základního kamene byly dnes zahájeny práce na rozšíření ulice Šámalovy a úpravě tramvajové trati v Zábrdovické. Trvat mají 2 roky a vyjdou na bezmála 138 milionů korun bez DPH. Na výstavbě s městem spolupracuje společnost Nová Zbrojovka, která zajistila projektovou dokumentaci a stavební povolení, převedla na město potřebné pozemky a podílí se na financování stavby příspěvkem ve výši 55 procent celkových vynaložených nákladů. Zhotovitelem je společnost Skanska.

„Dnešek představuje jeden z milníků postupné revitalizace největšího brněnského brownfieldu i rozvoje širší lokality. Rozšíření Šámalovy a úprava tramvajové trati v Zábrdovické je součástí systému dopravního pokrytí území a je výsledkem spolupráce města s Novou Zbrojovkou. Dalšími plánovanými stavbami pro zajištění odpovídající dopravní obslužnosti je napojení na velký městský okruh z Tomkova náměstí v Husovicích včetně vybudování nového mostu přes Svitavu nebo připojení z ulice Markéty Kuncové,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

„Výsledkem dnes zahájené stavby bude rozšíření dvousetmetrového úseku Šámalovy mezi Zábrdovickou
a Lazaretní ze stávajících 6 metrů na více než 30 metrů. Dále se počítá s úpravou Zábrdovické v úseku od železničního podjezdu u zastávky Kuldova až k hlavnímu vchodu do Vojenské nemocnice. Tento úsek měří celkem 326 metrů. Vznikne také nová křižovatka v Lazaretní ulici. Součástí stavby jsou navíc i vybudování a rekonstrukce dešťové kanalizace, oprava vodovodu, přeložky sítí, úpravy veřejného osvětlení, parovodu či plynovodu, instalace odvodňovacích prvků nebo úpravy zeleně,“
informoval 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice.

„Vzhledem k tomu, že na Zábrdovické směrem na Starou osadu přibude nový odbočovací pruh na Šámalovu, bude nutné přeložit tramvajovou trať v délce 240 metrů včetně trakčních stožárů. To si bohužel vyžádá po nezbytně nutnou dobu výluku tramvajové linky, předpokládáme, že se tak stane v létě 2025. Plánujeme také, že zastávky městské hromadné dopravy dostanou nové přístřešky,“ řekl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

„Kvalitní dopravní a technická infrastruktura je naší společnou prioritou při transformaci brownfieldu v novou, plnohodnotnou městskou čtvrť. Ve smlouvě o spolupráci s městem Brnem jsme se dohodli na klíčových krocích rozvoje tohoto území a tento projekt dopravního napojení je jedním z prioritních. Cílem je vytvořit prostor nejen pro budoucí rezidenty a uživatele čtvrti, ale přinést užitek také okolní zástavbě, obyvatelům
a podnikatelům. Projekt se v průběhu příprav významně rozšířil o rekonstrukci Zábrdovické a soukromý zájem přerostl i ve veřejný prospěch. Díky příkladné spolupráci s městem jsme se dohodli na finální podobě a uspořádání projektu, a můžeme tak dnes stavbu odstartovat
,“ vyzdvihl Development Director CPI Property Group Miroslav Pekník.

Zhotovitelem veřejné zakázky bude společnost Skanska. „Stavět budeme za provozu a uděláme maximum pro to, aby omezení dopravy na Zábrdovické ulici bylo co nejkratší. Jsme rádi, že se díky dobré spolupráci s městem můžeme podílet na zkvalitnění života v této lokalitě,“ doplnil Jiří Vinklárek, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava ze společnosti Skanska.

Další články z rubriky