Potravinová banka bude dál připravovat bagety pro uprchlíky v prostorách, které zdarma poskytne město

  • 14. dubna 2022
Spolek Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj může bezplatně využívat nebytové prostory na Cejlu 75 až do konce roku. Rozhodla o tom Rada města Brna.

„Jedná se o jednu z mnoha forem pomoci, kterou město poskytuje uprchlíkům i subjektům, které jim pomáhají. Potravinová banka hledala již v březnu vhodné prostory pro malou výrobnu studené kuchyně, které budou blízko centra a kvůli nakládce dostupné dodávkou, aby mohla připravovat bagety pro uprchlíky,“ připomněl náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva a dodal: „Vzhledem ke krizové situaci, kdy bylo nutné prostory poskytnout neprodleně, jsme věc řešili nejdříve krátkodobou výpůjčkou na 29 dnů, což je administrativně snazší, a zároveň jsme zajistili potřebné kroky pro dlouhodobější režim. Na základě rozhodnutí radních se tak nyní sjednává bezplatné užívání až do konce roku. Město nejenže nevyžaduje nájem, ale bude také ze svého rozpočtu hradit náklady na energie.“

Obdobným způsobem postupovalo město také v případě poskytnutí části prostor v objektu tzv. Muzejky na Moravském náměstí 15 pro potřeby Ukrajinské iniciativy jižní Moravy. Zatím v režimu krátkodobé výpůjčky na 29 dní užívá prostory na Údolní 10 Ženský vzdělávací ústav, mezi lidmi známý jako spolek Vesna, pro provozování dětských skupin, pořádání vzdělávacích aktivit nebo k poskytování terapeutické pomoci uprchlíkům. Navazující dlouhodobější smlouvu by měla Rada města Brna projednávat 20. dubna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 
162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy