Přeskočit na obsah

Jízdné zdarma, péče o zvířata v útulku, výpůjčka části Muzejky, ale i zprovoznění dvou krytů. To vše si vyžádala válka na Ukrajině

16. března 2022
Radní města Brna dnes projednali několik bodů, které souvisí s válkou na Ukrajině. Lidé, kteří sem uprchli před válkou, tak budou moci využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, útulek Městské policie Brno se přechodně postará o zvířata a spolek Ukrajinská iniciativa jižní Moravy získá dočasně možnost užívat část Muzejky. Rada také souhlasila se zprovozněním krytu civilní obrany Denis na ulici Nádražní a krytu civilní obrany 10-Z na ulici Husova.

Dopravní podnik města Brna umožňuje bezplatnou přepravu ukrajinským občanům z válkou postižených oblastí od 4. března. „Za tu dobu vydal zájemcům téměř 2400 průkazek, které je opravňují k využívání MHD v Brně zdarma. K prokazování nároku je nutné předložit takzvané vízum za účelem strpění pobytu nebo žádost o ně,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Její slova doplnil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek: „Opatření se netýká ukrajinských občanů, kteří v Brně bydleli a pracovali ještě před vypuknutím války na Ukrajině.“ Město se také zavázalo, že takto vzniklou ztrátu dopravnímu podniku uhradí.

K vlně solidarity se přidává také Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie Brno. „Lidem prchajícím před válkou chceme pomoci a současně přispět ke snížení rizika zavlečení vztekliny nebo jiných infekčních nemocí do České republiky,“ řekl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal. Zvířata utečenců tedy mohou v útulku bezplatně pobývat až 15 dnů a jejich vlastníci tak splní povinnost desetidenní karantény. Nebudou muset hradit ani nezbytnou veterinární péči, jako je klinické vyšetření zvířete, případné označení mikročipem nebo očkování proti vzteklině, a související administrativu. „Útulek se tak může postarat o více než 30 zvířat. Pro tyto potřeby městská policie uvolní 100 000 korun,“ dodala primátorka Markéta Vaňková. Už v předchozích dnech útulek ze svých rezerv věnoval desítky náhubků a přepravní boxy do asistenčního centra na Veletrzích Brno.

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy získá do užívání formou bezplatné výpůjčky část prostor bývalé restaurace Muzejka na Moravském náměstí 15. „Vzniknout zde má centrum pro maminky s dětmi. Předpokládanou činností mají být například kurzy češtiny, workshopy, ale i poskytování psychologické pomoci,“ řekl 3. náměstek primátorky Jiří Oliva a vysvětlil: „Vzhledem k tomu, v jaké situaci se děti z Ukrajiny nacházejí, souhlasili jsme s tím, že nebudeme po spolku, který se o provoz centra bude starat, požadovat ani úhrady za energie.“

S válečným konfliktem na Ukrajině také souvisí záměr obnovení funkce krytů civilní obrany 10-Z na ulici Husova a Denis na Nádražní. „U krytu Denis je třeba okamžitě provést v prvním kroku opravy rozvodu vody, zdravotně-technické instalace, elektrických rozvodů a vstupních mříží. U krytu 10-Z je nutno zajistit servis záložního zdroje. U obou krytů je nutné provedení servisu vzduchotěsnosti a vzduchotechniky, z jehož výsledku však mohou vyvstat i další, finančně daleko náročnější opravy, které by se řešily případně v následných krocích a které nelze nyní předjímat. Na okamžité provedení oprav a servisních úkonů jsme zatím vyčlenili 445 000 korun bez DPH s tím, že další práce budou upřesněny až po zpracování revizí a odborných prohlídek,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková. Dále je nutné zrevidovat oba dieselagregáty k jejich bezpečnému spuštění. S ohledem na to, že byly pořízeny v 50. letech minulého století, nelze ale s jistotou počítat s jejich dlouhodobým provozem při plné zátěži. Na základě vyjádření a zkušeností uživatele krytu CO 10-Z a z výše uvedeného je na zvážení počítat již nyní s výměnou obou dieselagregátů za nové a modernější. V případě jejich výměny se předpokládá pořizovací cena úhrnem za 1 milion korun bez DPH.

„Kryt Denis na nových sadech pojme zhruba 2500 lidí. Je to labyrint 900 metrů chodeb vyražených ve skále pod Petrovem. Kryt pod Špilberkem na Husově ulici je menší a je smlouvou na dobu určitou do roku 2024 dlouhodobě dán do užívání kulturní organizaci, nicméně jsme s provozovatelem domluveni na tom, že umožní nutné úpravy krytu pro účely civilní obrany a v případě potřeby bude kryt k dispozici pro obyvatele Brna. Vzhledem k tomu, že tento kryt je provozován, je i lépe zařízen k případnému použití. Klíče od krytů jsou nyní k dispozici 24 hodin denně na vrátnici MMB, aby je kdykoliv bylo možné otevřít do několika minut,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.