Město poskytlo Vesně prostory na Údolní, ta tu bude provozovat dětské skupiny pro ukrajinské děti

  • 28. března 2022
Zajistit přístup ke vzdělávání ukrajinským dětem, které sem se svými příbuznými utekly před válkou, je jedním z klíčových kroků pro jejich integraci i další rozvoj. U předškolních dětí se jako vhodná forma jeví dětské skupiny. K jejich zřízení dnes poskytlo město prostory Ženskému vzdělávacímu ústavu, mezi lidmi známému jako spolek Vesna.

„Vesna se v posledním měsíci přirozeně vyprofilovala jako ukrajinský hub, místo, kde se potkává nabídka a poptávka pomoci. Díky zapálení organizátorů a nezištné pomoci mnoha dobrovolníků i dárců se podařilo vytvořit funkční prostor, ve kterém se předávají nejen materiální věci jako oblečení nebo vybavení domácnosti, ale taky potřebné informace. Mám plnou důvěru v to, že i dětské skupiny budou fungovat takto efektivně a ke spokojenosti všech zúčastněných,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Ženskému vzdělávacímu ústavu předalo do užívání prostory na Údolní 10. „Materiální pomoc bude Vesna dál poskytovat na zavedeném místě u Moravské galerie, tu konzultační část přesune sem. Kromě dětských skupin a případně dalších vzdělávacích aktivit tu tedy bude k dispozici například terapeutická pomoc. Vesna chce přitom spolupracovat s pedagožkami, terapeutkami nebo třeba logopedkami, které sem uprchly z Ukrajiny,“ upřesnil náměstek Jiří Oliva a doplnil: „Ženský vzdělávací spolek Vesna má více než stopadesátiletou tradici a jsme rádi, že můžeme být nápomocni jeho obrodě. Díky úsilí především paní Kamily Zlatuškové se podařilo Vesnu opět probudit k životu. Z osobností, které se do této iniciativy zapojily, bych chtěl jmenovat například paní Magdu Vašáryovou, která je předsedkyní slovenského spolku Živena, což je sesterský spolek české Vesny, a paní Vašáryová nově zasedla ve správní radě znovuobnovené Vesny. Nyní se spolek věnuje intenzivně především pomoci ukrajinským dětem. A právě na Údolní ulici bude Vesna provozovat dětské skupiny pro předškolní ukrajinské děti, což jsme na dnešní mimořádné radě města rádi schválili a zároveň jsme ještě dnes prostory Vesně předali.“

Radní dnes schválili krátkodobou výpůjčku na 29 dní, současně bude v souladu s legislativou zveřejněn adresný záměr výpůjčky na následnou dobu.

Mgr. Radka LoukotováTiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy