Přeskočit na obsah

Otevřená projektová soutěž o návrh hlavního vstupu Ústředního hřbitova začne příští týden

09. června 2021
Vyhlášení urbanisticko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“, schválení soutěžních podmínek a samotné zadání – to vše dnes schválila Rada města Brna. Současně uložila řediteli Kanceláře architekta města Brna zajistit nutné administrativní a organizační úkony se soutěží spojené.

„Předmětem soutěže je návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce jedné ze správních budov pro potřeby administrativy, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Dále návrh umístění a podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Úkoly pro soutěžící doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal: „Musí zvolit takovou podobu a formu zásahů do východní části areálu, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení má přinést novou kvalitu prostoru hlavního vstupu i celé jeho východní části a současně umožní zlepšení z hlediska provozu, zázemí, dostupnosti služeb pro veřejnost a estetiky prostředí.“

Soutěž bude zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení Soutěže k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvz.cz) a do Úředního věstníku Evropské unie (http://ted.europa.eu), a to 14. 6. 2021. Soutěžní návrhy bude možné v listinné a digitální podobě odevzdávat do 13. září do 15.00 hodin. Termín zasedání poroty k hodnocení je předběžně stanoven na dny 23.–24. září 2021. Zadavatel, tedy statutární město Brno, je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty a dle vyhlášených podmínek by měl rozhodnutí o výběru přijmout do 90 dnů od vydání jejího stanoviska.

Přípravu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“ schválila Rada města Brna 20. 1. 2021. O tři měsíce později, konkrétně 21. 4. 2021, pak schválila složení soutěžní poroty, která dne 11. 5. 2021 na ustavujícím zasedání a následně hlasováním per rollam ke dni 19. 5. 2021 odsouhlasila soutěžní podmínky a zadání soutěže. Současně bylo znění soutěžních podmínek předloženo na ČKA k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem ČKA.

Brněnský Ústřední hřbitov vznikl v roce 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera a kromě obřadní síně od Bohuslava Fuchse a krematoria od Ernsta Wiesnera obsahuje celou řadu mimořádně hodnotných plastik a náhrobků.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.