Přeskočit na obsah

Otevřená projektová soutěž o návrh hlavního vstupu Ústředního hřbitova začne příští týden

09. června 2021

Vyhlášení urbanisticko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“, schválení soutěžních podmínek a samotné zadání – to vše dnes schválila Rada města Brna. Současně uložila řediteli Kanceláře architekta města Brna zajistit nutné administrativní a organizační úkony se soutěží spojené.

„Předmětem soutěže je návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce jedné ze správních budov pro potřeby administrativy, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Dále návrh umístění a podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Úkoly pro soutěžící doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal: „Musí zvolit takovou podobu a formu zásahů do východní části areálu, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení má přinést novou kvalitu prostoru hlavního vstupu i celé jeho východní části a současně umožní zlepšení z hlediska provozu, zázemí, dostupnosti služeb pro veřejnost a estetiky prostředí.“

Soutěž bude zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení Soutěže k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvz.cz) a do Úředního věstníku Evropské unie (http://ted.europa.eu), a to 14. 6. 2021. Soutěžní návrhy bude možné v listinné a digitální podobě odevzdávat do 13. září do 15.00 hodin. Termín zasedání poroty k hodnocení je předběžně stanoven na dny 23.–24. září 2021. Zadavatel, tedy statutární město Brno, je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty a dle vyhlášených podmínek by měl rozhodnutí o výběru přijmout do 90 dnů od vydání jejího stanoviska.

Přípravu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“ schválila Rada města Brna 20. 1. 2021. O tři měsíce později, konkrétně 21. 4. 2021, pak schválila složení soutěžní poroty, která dne 11. 5. 2021 na ustavujícím zasedání a následně hlasováním per rollam ke dni 19. 5. 2021 odsouhlasila soutěžní podmínky a zadání soutěže. Současně bylo znění soutěžních podmínek předloženo na ČKA k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem ČKA.

Brněnský Ústřední hřbitov vznikl v roce 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera a kromě obřadní síně od Bohuslava Fuchse a krematoria od Ernsta Wiesnera obsahuje celou řadu mimořádně hodnotných plastik a náhrobků.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.