Přeskočit na obsah

Otevírání dat města pokračuje a zrychluje

12. července 2021
Od začátku roku 2021 funguje aktualizovaný datový portál data.brno. Hlavním cílem aktualizace webu bylo vytvořit co nejlepší prostředí pro sdílení a poskytování otevřených dat. Tedy takových dat, která lze strojové číst a dále zpracovávat. Zároveň není omezeno jejich další užití, a to např. licencemi.

V brněnském datovém katalogu je nyní zveřejněno již 91 otevřených datových sad, které jsou pravidelně aktualizovány a splňují standardy otevřených dat. Díky úzké kooperaci uvnitř magistrátu se nejvíce dat podařilo otevřít z městského geografického informačního systému, tzv. GISu, který spravuje Odbor městské informatiky, a také dopravní data díky Odboru dopravy. Spolupráce je ale mnohem širší včetně zapojení městských firem a příspěvkových organizací, jako je třeba Kancelář architekta města Brna,“ uvedl uvolněný člen zastupitelstva města Brna pro informatiku Ondřej Kotas.

Nově je přichystáno i sdílení otevřených dat z hlasování Zastupitelstva města Brna, kde lze nalézt veškeré záznamy o hlasování a účasti politiků na zasedáních zastupitelstva za stávající volební období. Zde stojí za zmínku, že konkrétně tato iniciativa byla realizována ve spolupráci s Fakultou informatiky MUNI, a to díky diplomové práce nadaného studenta.

Na dataportálu jsou již také datasety senzorických (real-time) dat. Jedná se například o kvalitu ovzduší z meteorologických stanic, intenzitu cyklistů z instalovaných sčítačů nebo data z navigace Waze o intenzitách provozu.

Všechna tato data mohou být dále automatizovaně využita v různých aplikacích nebo analýzách. Prostředí datového portálu umožňuje stažení dat v různých datových formátech nebo je možné je připojit formou API.

„Koncem roku plánujeme mít otevřeno až 130 datasetů, i když v tomto směru nejde primárně o kvantitu, ale hlavně o kvalitu. Snažíme se nejprve otevírat a zveřejňovat ta data, která mají potenciál pro další zpracování, a také pragmaticky ta data, kde nalézáme nejmenší technologické nebo legislativní překážky. Naší největší odměnou je zpětná vazba, kdy se dozvídáme, že data jsou reálně využívána pro různé komerční, akademické nebo občanské projekty,” upřesnil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky.  

Příkladem dalšího využití otevřené datové sady může být známá aplikace „Kam s ním?”, která pomáhá obyvatelům se zbavením se odpadu. Ta nově využívá otevřená data o odpadovém hospodářství z datového portálu města Brna. Podobným příkladem jsou i společnosti, které v Brně provozují tzv. bike sharing a ve svých aplikacích již využívají otevřená data o cyklistické infrastruktuře města.


Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.