Nemocnice pro děti ohlašovala nástup moderní doby

  • 30. listopadu 2023
  • 3 minuty čtení
  • Markéta Žáková

Před 125 lety, 30. listopadu 1898, byla na kopci v Černých Polích slavnostně otevřena Dětská nemocnice císaře Františka Josefa. Panovníkovi byla dedikována na počest 50. výročí jeho setrvání na trůně a byl to opravdu důstojný dar k oslavám, protože tehdy šlo o jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu.

První doloženou informaci o tom, že na území města Brna existuje zdravotnické zařízení pečující o dětské pacienty, máme z konce 15. století, kdy při svatojakubské farní škole nedaleko Jakubského náměstí fungoval žákovský špitál pro studenty.

Koncem 18. století s rozvojem průmyslu přichází do měst za prací velké množství lidí, což s sebou nese i negativa, jako je šíření nemocí a epidemií, kterým podléhají hlavně děti. Ve Vídni tak roku 1847 vznikla první dětská nemocnice, která se stala vzorem i pro další evropská města.

V Brně se v letech 1809–1811 o děti z chudých rodin starala soukromá dobročinná dětská nemocnice, která vzešla z iniciativy lékaře špilberské věznice Ernsta Karla Rincoliniho. Dalším dobrodincem pak byl oční lékař Ferdinand Dworzak, který se zasloužil o to, že 16. listopadu 1846 byla na dnešní Kounicově ulici otevřena Dětská nemocnice sv. Cyrila a Metoděje. Zpočátku měla 28 lůžek a starala se o pacienty od jednoho do 12 let. Svým účelům sloužila přes 50 let, a i když byla přestavěna a rozšířena, nezvládala už velký příliv pacientů.

Poslední funkcionalistická stavba v Brně

V polovině 90. let 19. století tak začaly vznikat plány na zcela novou nemocnici na novém místě. Pozemky na kopci v Černých Polích nakonec věnovalo město a převážnou část nákladů na stavbu nového ústavu nesla První moravská spořitelna.

Velmi moderní podobu mu dal zemský stavební ředitel Hugo Kranz, jehož návrh sestával ze šesti specializovaných pavilonů, které byly plně elektrifikované a zásobené vodou z nového březovského vodovodu.

Dětská nemocnice císaře Františka Josefa otevřená v roce 1898 se dožila vzniku republiky, kdy se z jejího názvu vytratilo císařovo jméno, velké škody na ní ale napáchala druhá světová válka. Po ní bylo zřejmé, že je třeba nemocnici přebudovat a přizpůsobit ji požadavkům moderní lékařské vědy.

Úkolu vypracovat novou koncepci areálu pro léčbu dětí se ujali ředitel nemocnice u svaté Anny Otakar Teyschl, nově ustanovený ředitel Dětské nemocnice Vladimír Mazal a architekt Bedřich Rozehnal, který se specializoval na navrhování nemocničních zařízení.

Rozehnal byl vizionář, který vždy počítal s tím, že stavbu bude třeba přizpůsobovat novým medicínským přístrojům i postupům. Dětskou nemocnici musel navíc přestavovat na etapy, aby se nemusela zavřít. Navrhl ji jako provázaný celek jednotlivých bloků odlišených podle funkce a umožňujících účelný provoz a dbal také na to, aby pro dětské pacienty vytvořil vstřícné prostředí.

Budovat se začalo v roce 1948 a novostavba, které dominuje šestipodlažní lůžková část na půdorysu písmene Y s průběžnými terasami orientovanými na jihozápad na panorama města, byla slavnostně otevřena v roce 1953. Jedná se o poslední brněnskou funkcionalistickou stavbu, která vznikla v době, kdy už vládl socialistický realismus.

Bedřich Rozehnal později upadl u režimu v nemilost, byl dokonce vězněn a nemohl pokračovat v dalších úpravách nemocnice. Její areál byl dostavěn a rekonstruován v letech 1996–2001.

Kromě otevření Dětské nemocnice si na podzim připomeneme výročí i dalších medicínských zařízení: 1. listopadu 1863 byla otevřena Psychiatrická nemocnice v Černovicích, 8. listopadu 1888 zahájila provoz Zemská porodnice na Obilním trhu a 17. listopadu 1998 začal v klášteře alžbětinek pomáhat první hospic na Moravě.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít