Město vyzývá firmy ke sdílení dat. Pomohou při plánování

  • 23. ledna 2019
  • 2 minuty čtení
(gak) - Pro kvalitní územní plánování i pro plánování strategických dopravních staveb a pro podobné účely je potřeba, aby mělo město dostatek kvalitních datových podkladů. Těmi ale Brno prozatím nedisponuje. Vyzývá tak nyní komerční subjekty a firmy, aby s městem sdílely data. Díky nim bude moci město lépe sledovat trendy a přizpůsobovat se jim, zároveň je komplexně zveřejňovat na datovém portálu data.brno.cz.

Město Brno se snaží navazovat kontakty s komerčními subjekty i firmami, které mu mohou pomoci tam, kde je dat málo nebo úplně chybějí. Ukázkovým příkladem takové oblasti je městská logistika. Z dat od mobilního operátora mimo jiné vyplynulo, že v Brně se denně pohybuje 8 hodin skupina 30 000 lidí bez toho, aby se někde více než půl hodiny zdrželi. To ukazuje na velmi silný dopravní vliv městské logistiky, o které v současné době chybějí data úplně. S rozvojem e-shopů a internetových služeb lze přitom předpokládat, že tento druh dopravy bude výrazně narůstat. Právě zde mohou pomoci data ze soukromých přepravních služeb. Jedna z nich se již dobrovolně zapojila a svá data městu nasdílela.  

„Z analýzy takových dat je patrné, kdy je dopravní zátěž největší, jaké jsou nejobvyklejší trasy nebo která místa jsou v Brně hůře dostupná veřejnou dopravou. Pro město jsou to velmi cenná dopravní data. Mám radost, že existují komerční subjekty ochotné opakovaně s městem spolupracovat a svá data mu pro analýzy svěřovat,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, který je zodpovědný za oblast strategie a analýzy dat. Zapojená společnost je však zatím spíše ojedinělou.

„Pro ucelený přehled by bylo zapotřebí, aby se zapojily i další firmy působící na území města Brna,“ dodal Tomáš Koláčný. 

Lidé si díky poskytnutým datům mohou také prohlédnout aplikace, které jsou nad těmito daty vytvořeny. Vše najdou na portálu data.brno.cz. Informace na něm dostupné mohou pomoci také firmám v jejich konkrétních analýzách.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít