Město uspělo s žádostmi o dotace na úpravy školských zařízení

  • 08. června 2022
Rada města Brna se na dnešním jednání seznámila s výsledky rozhodnutí o poskytnutí dotací u tří stavebních projektů. Ty se týkají Základní školy Přemyslovo náměstí, Základní školy Heyrovského a mateřských škol při ulici Kachlíkova.

„První úspěch jsme zaznamenali u projektu výstavby nových odborných učeben na Základní škole Přemyslovo námětí ve Slatině. Předpokládané celkové náklady činí 43,049 milionu korun včetně DPH. Město zažádalo o dotaci ve výši 30,270 milionu korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a s touto žádostí jsme uspěli. Se samotnou výstavbou by se mohlo začít v průběhu letošního roku. Závěrem doplním, že městu se podařilo v programovém období 2014 až 2020 získat dotaci ve výši 415,2 milionu korun na 24 projektů mateřských a základních škol s celkovými náklady ve výši 687,6 milionu korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

Více o projektu na ZŠ Přemyslovo náměstí najdete zde

Z Integrovaného regionálního operačního programu se v programovém období 2014 až 2020 podařilo městu získat dotaci ve výši 415,2 mil. Kč na 24 projektů mateřských a základních škol s celkovými náklady ve výši 687,6 mil. Kč.

Další dotace byla uznána projektu modernizace kotelny, která slouží třem mateřským školám při ulici Kachlíkově v Brně-Bystrci. „Město si v tomto případě na projekt požádalo o dotaci z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Nyní jsme byli vyrozuměni o tom, že nám dotace bude poskytnuta, a to ve výši 3,7 milionu korun. Celkové náklady na akci, která proběhla v loňském roce, byly 11,5 milionu korun včetně DPH,“ doplnil Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství

Posledním projektem, u kterého se městu podařilo získat dotaci, je výměna tepelného zdroje na ZŠ Heyrovského. Vybudováním nového energeticky úsporného a ekologického zdroje tepla dojde ke snížení spotřeby zemního plynu a elektrické energie. Stavba vyjde na 9,7 milionu korun včetně DPH, dotace by měla pokrýt částku 3,1 milionu korun. S realizací se počítá ještě letos. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy