Jazyky či matematika půjdou žákům LÉPE díky novým učebnám odborných předmětů

  • 01. prosince 2021
Základní škola Přemyslovo náměstí ve Slatině by se mohla dočkat nových učeben a opravy zázemí. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit projekt úprav, na který bude navázána žádost o dotaci Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost jsou čtyři hlavní principy daltonského vzdělávání, který využívají ve výuce pedagogové Základní školy na Přemyslově náměstí už od roku 1999. Tento typ výuky se uplatňuje jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Kromě základní funguje v budově i mateřská škola a školní družina. Škola se stále rozrůstá a stav mnohých učeben již neodpovídá moderním prvkům výuky, proto ji nyní čekají úpravy. Důležitým bodem projektu rekonstrukce je její bezbariérovost, kterou zajistí vybudování výtahu. Díky tomu bude škola dostupná i dětem s tělesným handicapem a zvýší se inkluze žáků,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nové učebny a oprava zázemí by mohly být částečně hrazeny z evropských fondů. „Při podávání žádosti o dotaci počítáme s náklady na projekt cca 40 milionů korun s tím, že až 70 % by mohlo být získáno pomocí nástroje ITI z evropských fondů pro vzdělávání a celoživotní učení. Brno se bude podílet na projektu spolufinancováním cca 10 miliony korun a třetím partnerem bude městská část Slatina, která by měla poskytnout 3 miliony korun. V těchto prostředcích je fakticky ukryto vybudování čtyř odborných učeben včetně vybavení a zázemí pro učitele v půdní nástavbě budovy a výtah,“ objasnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.  

Škola již dříve spolupracovala na evropských projektech, které podporují asistenty pedagogů ve třídách. Dále ZŠ na Přemyslově náměstí patří do sítě brněnských Otevřených škol, tento projekt podporuje zřízení nabídky volnočasových zájmových aktivit pro děti po výuce v rámci objektu školy. „Nové učebny budou jistě sloužit i celoživotnímu vzdělání. V projektu se počítá se zcela novou učebnou informatiky, dvěma třídami vybavenými pro jazykové vzdělávání a matematicko-fyzikální učebnou. Součástí jsou také kabinety pro pedagogy a sociální zázemí. Opravena by měla být i stávající učebna chemie. Rozšířené zázemí dovolí učitelům využívat nejnovější metody ve výuce,“ doplnil radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy