Přeskočit na obsah

Město se zúčastní ekologické soutěže Adapterra Awards

29. dubna 2020

Brno se zúčastní soutěže Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství. Jejím cílem je najít nejlepší příklad adaptace krajiny na změnu klimatu u nás. Radní dnes tento záměr odsouhlasili. Vyhlášení se uskuteční 4. listopadu 2020.

„Účelem Adapterra Awards je ocenit projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města a krajinu klimatické změně. Z přihlášených projektů vznikne databáze řešení, která může být inspirací pro mnoho dalších zájemců. Brno se zapojí do soutěže s projektem Regionální biocentrum Stará řeka,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Soutěž je rozdělena do 4 kategorií – Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Mezi důležitá kritéria patří replikovatelnost projektu v jiných prostředích, funkčnost řešení a vlivy na životní prostředí včetně vedlejších pozitivních efektů.

Letos se koná 2. ročník soutěže, projekty jsou posuzovány porotou složenou z odborníků z řad krajinářů, architektů, ekologů, neziskového i státního sektoru.

Brněnský soutěžní projekt Regionálního biocentra Stará řeka realizoval Odbor životního prostředí MMB v lokalitě soutoku Svratky a Svitavy v Brně-Přízřenicích. Jedná se o výsadby dřevin a založení trvalých travních porostů v zemědělsky využívaných místech, kde je dle Územního plánu města Brna navržen územní systém ekologické stability.

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení biodiverzity v lokalitě, posílily se ekostabilizační funkce a v neposlední řadě se zlepšila schopnost zadržet vodu v krajině, zvýšit vzdušnou vlhkost v lokalitě a snížit půdní erozi.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.