Přeskočit na obsah

Město se zúčastní ekologické soutěže Adapterra Awards

29. dubna 2020
Brno se zúčastní soutěže Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství. Jejím cílem je najít nejlepší příklad adaptace krajiny na změnu klimatu u nás. Radní dnes tento záměr odsouhlasili. Vyhlášení se uskuteční 4. listopadu 2020.

„Účelem Adapterra Awards je ocenit projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města a krajinu klimatické změně. Z přihlášených projektů vznikne databáze řešení, která může být inspirací pro mnoho dalších zájemců. Brno se zapojí do soutěže s projektem Regionální biocentrum Stará řeka,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Soutěž je rozdělena do 4 kategorií – Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Mezi důležitá kritéria patří replikovatelnost projektu v jiných prostředích, funkčnost řešení a vlivy na životní prostředí včetně vedlejších pozitivních efektů.

Letos se koná 2. ročník soutěže, projekty jsou posuzovány porotou složenou z odborníků z řad krajinářů, architektů, ekologů, neziskového i státního sektoru.

Brněnský soutěžní projekt Regionálního biocentra Stará řeka realizoval Odbor životního prostředí MMB v lokalitě soutoku Svratky a Svitavy v Brně-Přízřenicích. Jedná se o výsadby dřevin a založení trvalých travních porostů v zemědělsky využívaných místech, kde je dle Územního plánu města Brna navržen územní systém ekologické stability.

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení biodiverzity v lokalitě, posílily se ekostabilizační funkce a v neposlední řadě se zlepšila schopnost zadržet vodu v krajině, zvýšit vzdušnou vlhkost v lokalitě a snížit půdní erozi.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.