Přeskočit na obsah

Město se zapojilo do výzvy usilující o stabilizaci rozvoje moderní energetiky

09. června 2021
Představitelé města se připojili k výzvě, jejímž cílem je otevření tržně soutěžené podpory všem typům obnovitelných zdrojů energie a stabilizace podmínek podpory. Zařadili se tak mezi více než 560 signatářů z řad fyzických osob i organizací. Výzvu organizátoři adresují předsedům parlamentních stran.

Výzvu připravil Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost, Změnou
k lepšímu, CZ BIOM a Solární asociací. „Autoři a signatáři výzvy požadují rozumné změny v novele zákona
o podporovaných zdrojích. Podpisem se město Brno zařadí po bok zodpovědných organizací a podpoří tak svoji strategii nastolenou dokumenty jako je Územní energetická koncepce, strategie Brno 2050 nebo Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna. Vedení města je v souladu s myšlenkou, že požadované změny umožní stabilizovat rozvoj moderní energetiky a připraví základy pro podporu nových projektů obnovitelných zdrojů, která nebude zátěží pro spotřebitele elektrické energie,“
řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

K 1. červnu 2021 podepsalo výzvu celkem 562 fyzických osob i organizací. Mnoho z nich jsou partnery města v rámci Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku města Brna k adaptaci na klimatické změny. Mezi ně patří například společnosti IKEA, Y Soft nebo Schejbal & Partners. Plné znění výzvy a další informace jsou k dispozici na webu https://rozumnapodpora.cz.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.